Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Apel Banc Bwyd a Teams 4U

16/11/21

Eleni eto bydd disgyblion sy'n astudio'r cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio dan arweiniad Miss Aimie Williams i gasglu rhoddion tuag at Fanc Bwyd Wrecsam ac elusen Teams 4U. Mae manylion am sut a beth i gyfrannu wedi eu rhannu yn yr adran llythyrau.