Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Arholiadau 2021 - Datganiad Kirsty Williams 16eg o Ragfyr

17/12/20

16/12/20 - Cyhoeddwyd rhagor o fanylion ynglyn a threfniadaeth asesu TGAU a Lefel A gan y gweinidog addysg, Kirtsy Williams. Cadarnhawyd y bydd dysgwyr yn derbyn graddau yn seiliedig ar:

a) asesiadau nad ydynt yn arholiadau - gwaith cwrs, asesiadau llafar ac ymarferol

b) asesiadau mewnol - asesiadau wedi eu darparu gan CBAC, yn cael eu marcio gan athrawon, i'w cwblhau rhwng 22 Chwefror a 23 Ebrill

c) asesiadau allanol - asesiadau wedi eu gosod a'u marcio gan CBAC, i'w cwblhau yn yr ystafell ddosbarth rhwng Mai 17 a Mehefin 29

Mae llythyr i fyfyrwyr blwyddyn 11,12, a 13 yn rhoi manylion pellach yn adran 'llythyrau' y wefan ac mae wedi ei rannu gyda'r myfyrwyr ar Classrooms. Bydd rhagor o fanylion yn ein cyrraedd ym mis Ionawr a byddwn yn rhannu'r rhain gyda chi pan fyddant yn ein cyrraedd.