Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Gofalwr

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn dymuno penodi Gofalwr yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon.  Swydd dros dro ar gyfer absenoldeb salwch am tue 6 mis.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg ar gyfer y swydd hon yn ddymunol ond ddim yn hanfodol.

37 awr yr wythnos

£21,189 - £21,575

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda Miss Rhian Owen drwy e-bost ar owenr350@hwbcymru.net

Noder for yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

 


Downloads