Ym mhob llafur y mae elw
Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

CYNNAL PRAWF COVID-19 YN Y CARTREF | CWRS TROCHI CYMRAEG | NOSWEITHIAU AGORED BLWYDDYN 6 : Gwybodaeth Bwysig i Rieni a Disgyblion

CYNNAL PRAWF COVID-19 YN Y CARTREF

Gwybodaeth Bwysig i Rieni a Disgyblion yma:

PRAWF COVID YN Y CARTREF - GWYBODAETH

Noder: Oni bai bod eich plentyn yn derbyn canlyniad prawf Covid-19 positif, does dim angen i deuluoedd anfon canlyniadau unrhyw brawf Covid-19 atom i Ysgol Morgan Llwyd.  

Cwestiynau ac Atebion i Rieni / Gofalwyr ar Brofion Llif Unffordd

CWRS TROCHI CYMRAEG : NOSON WYBODAETH

Os rydych chi'n rhiant i blentyn Blwyddyn 5/6 ac mae gennych chi ddiddordeb yn ein Cwrs Trochi Cymraeg, mae croeso i chi ddod i'n Noson Wybodaeth!

PRYD? Nos Lun, Medi 27ain, 2021

FAINT O'R GLOCH? 6:00yh

BLE? Y Theatr, Ysgol Morgan Llwyd

NOSWEITHIAU AGORED BLWYDDYN 6

Eleni, rydym yn cynnal DWY Noson Agored:

1. Wythnos yn dechrau Hydref 11eg, 2021 : Noson Agored Rithiol;

2. Mai/Mehefin, 2022 (Dyddiad i'w gadarnhau) : Noson Agored "wyneb-yn-wyneb"

Bydd manylion pellach am y Nosweithiau Agored hyn yn ymddangos ar ein gwefan faes o law.

Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Croeso i wefan newydd Ysgol Morgan Llwyd. Ysgol uwchradd gyfrwng Cymraeg yw Ysgol Morgan Llwyd wedi’i lleoli yn nhref Wrecsam ac sy’n gwasanaethu dalgylch eang Sir Wrecsam. Daw ein disgyblion o’r dref ei hun, y pentrefi cyfagos ac o ardal wledig Dyffryn Ceiriog. Ysgol Morgan Llwyd yw unig ysgol uwchradd Gymraeg y Sir ac un o’r ddwy ysgol yn unig sydd â Chweched Dosbarth.

  • Rydym yn eich annog i ymweld â’r wefan yn aml am wybodaeth a gohebiaeth gyfredol neu i gael golwg ar yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol a’r newyddion diweddaraf.
  • Ymfalchïwn yn ein traddodiad o lwyddiant academaidd ein disgyblion a'u llwyddiannau ymhob rhan o fywyd allgyrsiol yr ysgol.
  • Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr y bartneriaeth agos sydd rhyngom ni a chi'r rhieni a gobeithiwn y bydd y berthynas hon yn cryfhau drwy’r defnydd o’r wefan.

Y Newyddion Diweddaraf

Diwrnod Ieithoedd

Diwrnod Ieithoedd

Ar y 26ain o Fedi byddwn yn dathlu Diwrond Ieithoedd.Yn ystod y tymor yr Haf fe fu aelodau...
Darllen mwy...

Rhagor o Newyddion

Digwyddiadau i Ddod

21st OctYsgol yn cau - hanner tymor
22nd OctHyfforddiant Mewn Swydd
25th OctHanner tymor
1st NovYsgol yn agor

Calendr Llawn

Ein Hysgol Ni
Cwricwlwm
Chweched Dosbarth
Rhieni
Disgyblion
Newyddion a Digwyddiadau
Calendr
Taliadau Ar-lein