Cymraeg, Caredig, Cyfrifol
Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam
Gweledigaeth a Gwerthoedd
Prosbectws
Adroddiad Estyn
Hwb Bugeiliol
Hwb Dysgu ac Addysgu
Newyddion a Digwyddiadau
Trosglwyddo Blwyddyn 6 i 7
Gwisg Ysgol
ParentPay - Count on us

Newyddion Sylw

Gwefan Newydd - Yn Fyw


Darllen mwy...

Hysbysfwrdd

Brechiadau ffliw

Bydd tim brechiadau'r GIG yn yr ysgol ar y 6ed o Ragfyr i roi brechiad ffliw (trwyn) i bob disgybl. Bydd angen i rieni fod wedi cwblhau'r ffurflen ganiatad ddigidol erbyn 12pm ar y 5ed o Ragfyr.  https://forms.office.com/e/vZMsu9Rp0x


EIN CAMPWS

Cliciwch YMA i ddefnyddio map rhyngweithiol o'r campws!


POENI AM WAITH YSGOL EICH PLENTYN?

Ydy eich plentyn yn cael trafferthion deall pynciau penodol, technegau adolygu, cymhelliant neu brofion?

Bellach, gallwch gyfeirio eich plentyn at Hwb Dysgu/Addysgu yr ysgol i gael help unigol, ychwanegol!

Cliciwch YMA i ddarganfod sut mae gwneud hyn!

Cliciwch YMA i fynd i wefan Yr Hwb Dysgu!

Digwyddiadau i Ddod

Dec
22

Diwedd y tymor

Dec
23

Gwyliau Ysgol

Jan
08

Diwrnod hyfforddiant athrawon

Jan
09

Dechrau'r tymor i ddisgyblion


Calendr Llawn

Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Croeso i wefan Ysgol Morgan Llwyd. Ysgol uwchradd gyfrwng Cymraeg yw Ysgol Morgan Llwyd wedi’i lleoli yn ninas Wrecsam ac sy’n gwasanaethu dalgylch eang Sir Wrecsam. Daw ein disgyblion o’r ddinas ei hun, y pentrefi cyfagos ac o ardal wledig Dyffryn Ceiriog. Ysgol Morgan Llwyd yw unig ysgol uwchradd Gymraeg y Sir ac un o’r ddwy ysgol yn unig sydd â Chweched Dosbarth.

Ein Gweledigaeth

Mae Ysgol Morgan Llwyd yn gymuned falch, groesawgar sy’n angerddol dros allu pob unigolyn i gyflawni ei botensial a’i uchelgais, ac i ddatblygu i fod yn aelod hapus, hyderus, annibynnol a chyfrifol o’i gymdeithas.

Yma, mae pob unigolyn yn cyfrif. Dathlwn fod pob unigolyn yn unigryw a bod pawb yn cael eu hannog i ffynnu’n academaidd, yn greadigol ac yn bersonol mewn awyrgylch Cymraeg clòs, gofalgar a chefnogol. Does neb yn cael ei adael ar ôl.

“Ym mhob llafur mae elw”. Ym Morgan Llwyd, cydweithiwn tuag at, a chyd-ddathlwn, ragoriaeth a llwyddiannau pob aelod o’n cymuned.

Cymraeg. Caredig. Cyfrifol.

Ein Gwerthoedd

Mae disgyblion Ysgol Morgan Llwyd yn ddysgwyr uchelgeisiol

  • Rydym yn parchu hawl pawb i ddysgu
  • Rydym yn barod i fentro a dyfalbarhau
  • Rydym yn falch o’n gwaith, o’n ysgol a’n gwlad

Mae disgyblion Ysgol Morgan Llwyd yn ddinasyddion da

  • Rydym yn gwrtais a charedig at bawb
  • Rydym yn gofalu ar ôl ein hysgol a’n gilydd
  • Rydym yn cymryd rhan ym mywyd yr ysgol