Ym mhob llafur y mae elw
Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

CYNNAL PRAWF COVID-19 YN Y CARTREF | NOSWEITHIAU AGORED BLWYDDYN 6 | RHWYDWAITH YMCHWIL IECHYD YSGOLION : Gwybodaeth Bwysig i Rieni a Disgyblion

CYNNAL PRAWF COVID-19 YN Y CARTREF

Gwybodaeth Bwysig i Rieni a Disgyblion yma:

PRAWF COVID YN Y CARTREF - GWYBODAETH

Noder: Oni bai bod eich plentyn yn derbyn canlyniad prawf Covid-19 positif, does dim angen i deuluoedd anfon canlyniadau unrhyw brawf Covid-19 atom i Ysgol Morgan Llwyd.  

Cwestiynau ac Atebion i Rieni / Gofalwyr ar Brofion Llif Unffordd

 

NOSWEITHIAU AGORED BLWYDDYN 6

Eleni, rydym yn cynnal DWY Noson Agored:

1. Wythnos yn dechrau Hydref 11eg, 2021 : Noson Agored Rithiol

2. Mai/Mehefin, 2022 (Dyddiad i'w gadarnhau) : Noson Agored "wyneb-yn-wyneb"

 

RHWYDWAITH YMCHWIL IECHYD MEWN YSGOLION

Rydym yn cynnal arolwg ysgol-gyfan ar les ac iechyd disgyblion fis Tachwedd.

Cliciwch YMA i ddarllen llythyr pwysig sy'n rhoi'r holl wybodaeth i chi am yr arolwg.

Anfonwyd y llythyr hwn trwy ebost at holl rieni'r ysgol fis Hydref.

Os na chawsoch chi'r ebost/llythyr, ffoniwch yr ysgol i ddiweddaru eich manylion cyswllt, os gwelwch yn dda.

 

Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Croeso i wefan newydd Ysgol Morgan Llwyd. Ysgol uwchradd gyfrwng Cymraeg yw Ysgol Morgan Llwyd wedi’i lleoli yn nhref Wrecsam ac sy’n gwasanaethu dalgylch eang Sir Wrecsam. Daw ein disgyblion o’r dref ei hun, y pentrefi cyfagos ac o ardal wledig Dyffryn Ceiriog. Ysgol Morgan Llwyd yw unig ysgol uwchradd Gymraeg y Sir ac un o’r ddwy ysgol yn unig sydd â Chweched Dosbarth.

  • Rydym yn eich annog i ymweld â’r wefan yn aml am wybodaeth a gohebiaeth gyfredol neu i gael golwg ar yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol a’r newyddion diweddaraf.
  • Ymfalchïwn yn ein traddodiad o lwyddiant academaidd ein disgyblion a'u llwyddiannau ymhob rhan o fywyd allgyrsiol yr ysgol.
  • Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr y bartneriaeth agos sydd rhyngom ni a chi'r rhieni a gobeithiwn y bydd y berthynas hon yn cryfhau drwy’r defnydd o’r wefan.

Y Newyddion Diweddaraf

Llun i ddod yn fuan

Apel Banc Bwyd a Teams 4U

Eleni eto bydd disgyblion sy'n astudio'r cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio dan arweiniad...
Darllen mwy...

Rhagor o Newyddion

Digwyddiadau i Ddod

8th DecBrechiadau ffliw
22nd DecYsgol yn cau - Gwyliau Nadolig
23rd DecGwyliau Nadolig
6th JanHyfforddiant Mewn Swydd

Calendr Llawn

Ein Hysgol Ni
Cwricwlwm
Chweched Dosbarth
Rhieni
Disgyblion
Newyddion a Digwyddiadau
Calendr
Taliadau Ar-lein