Ym mhob llafur y mae elw
Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

NEWYDDION

Noson Agored Blwyddyn 6 | Dydd Llun, Hydref 2il, 2023 | 5yh-7yh

Y cyfle perffaith i gwrdd gyda'n hathrawon a'n disgyblion, i ymweld â champws yr ysgol, i ofyn cwestiynau am fywyd yn yr ysgol ac i roi cynnig ar lu o weithgareddau! Edrychwn ymlaen at estyn y croeso cynhesaf i chi!

Hysbyseb Noson Agored

POENI AM WAITH YSGOL EICH PLENTYN?

Ydy eich plentyn yn cael trafferthion deall pynciau penodol, technegau adolygu, cymhelliant neu brofion?

Bellach, gallwch gyfeirio eich plentyn at Hwb Dysgu/Addysgu yr ysgol i gael help unigol, ychwanegol!

Cliciwch YMA i ddarganfod sut mae gwneud hyn!

Cliciwch YMA i fynd i wefan Yr Hwb Dysgu!

 

EIN CAMPWS

Cliciwch YMA i ddefnyddio map rhyngweithiol o'r campws!

 

Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Croeso i wefan Ysgol Morgan Llwyd. Ysgol uwchradd gyfrwng Cymraeg yw Ysgol Morgan Llwyd wedi’i lleoli yn ninas Wrecsam ac sy’n gwasanaethu dalgylch eang Sir Wrecsam. Daw ein disgyblion o’r ddinas ei hun, y pentrefi cyfagos ac o ardal wledig Dyffryn Ceiriog. Ysgol Morgan Llwyd yw unig ysgol uwchradd Gymraeg y Sir ac un o’r ddwy ysgol yn unig sydd â Chweched Dosbarth.

Ein Gweledigaeth

Mae Ysgol Morgan Llwyd yn gymuned falch, groesawgar sy’n angerddol dros allu pob unigolyn i gyflawni ei botensial a’i uchelgais, ac i ddatblygu i fod yn aelod hapus, hyderus, annibynnol a chyfrifol o’i gymdeithas.

Yma, mae pob unigolyn yn cyfrif. Dathlwn fod pob unigolyn yn unigryw a bod pawb yn cael eu hannog i ffynnu’n academaidd, yn greadigol ac yn bersonol mewn awyrgylch Cymraeg clòs, gofalgar a chefnogol. Does neb yn cael ei adael ar ôl.

“Ym mhob llafur mae elw”. Ym Morgan Llwyd, cydweithiwn tuag at, a chyd-ddathlwn, ragoriaeth a llwyddiannau pob aelod o’n cymuned.  

Ein Gwerthoedd

Mae disgyblion Ysgol Morgan Llwyd yn ddysgwyr uchelgeisiol

  • Rydym yn parchu hawl pawb i ddysgu
  • Rydym yn barod i fentro a dyfalbarhau
  • Rydym yn falch o’n gwaith, o’n ysgol a’n gwlad

Mae disgyblion Ysgol Morgan Llwyd yn ddinasyddion da

  • Rydym yn gwrtais a charedig at bawb
  • Rydym yn gofalu ar ôl ein hysgol a’n gilydd
  • Rydym yn cymryd rhan ym mywyd yr ysgol

Cymraeg. Caredig. Cyfrifol.

Y Newyddion Diweddaraf

Llun i ddod yn fuan


Darllen mwy...

Rhagor o Newyddion

Digwyddiadau i Ddod

2nd OctNoson Agored Blwyddyn 6
27th OctDiwedd hanner tymor
28th OctHanner Tymor
6th NovDechrau'r hanner tymor

Calendr Llawn

Ein Hysgol Ni
Cwricwlwm
Chweched Dosbarth
Rhieni
Disgyblion
Newyddion a Digwyddiadau
Calendr
Taliadau Ar-lein