Ym mhob llafur y mae elw
Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

CYNNAL PRAWF COVID-19 YN Y CARTREF | NOSWEITHIAU AGORED BLWYDDYN 6 : Gwybodaeth Bwysig i Rieni a Disgyblion

CYNNAL PRAWF COVID-19 YN Y CARTREF

Gwybodaeth Bwysig i Rieni a Disgyblion yma:

PRAWF COVID YN Y CARTREF - GWYBODAETH

Noder: Oni bai bod eich plentyn yn derbyn canlyniad prawf Covid-19 positif, does dim angen i deuluoedd anfon canlyniadau unrhyw brawf Covid-19 atom i Ysgol Morgan Llwyd.  

Cwestiynau ac Atebion i Rieni / Gofalwyr ar Brofion Llif Unffordd

 

NOSWEITHIAU AGORED BLWYDDYN 6

Eleni, rydym yn cynnal DWY Noson Agored:

1. Wythnos yn dechrau Hydref 11eg, 2021 : Noson Agored Rithiol

Clicwch YMA i gael mynediad at ein Noson Agored Rithiol!

Bydd y linc i'r PECYN NOSON AGORED RITHIOL ar gael/yn fyw tan Hydref 22ain.

Mae'r linciau ar gyfer SESIYNAU HOLI AC ATEB BYW (Hydref 11eg/12fed) wedi eu cynnwys mewn llythyr a anfonodd ysgol gynradd eich plentyn atoch yn ystod wythnos Medi 27ain. Os nad ydych chi wedi derbyn copi o'r llythyr hwn, ebostiwch bocspost@ysgolmorganllwyd.wrexham.sch.uk neu ffoniwch (01978) 315050 i ofyn am gopi.

2. Mai/Mehefin, 2022 (Dyddiad i'w gadarnhau) : Noson Agored "wyneb-yn-wyneb"

Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Croeso i wefan newydd Ysgol Morgan Llwyd. Ysgol uwchradd gyfrwng Cymraeg yw Ysgol Morgan Llwyd wedi’i lleoli yn nhref Wrecsam ac sy’n gwasanaethu dalgylch eang Sir Wrecsam. Daw ein disgyblion o’r dref ei hun, y pentrefi cyfagos ac o ardal wledig Dyffryn Ceiriog. Ysgol Morgan Llwyd yw unig ysgol uwchradd Gymraeg y Sir ac un o’r ddwy ysgol yn unig sydd â Chweched Dosbarth.

  • Rydym yn eich annog i ymweld â’r wefan yn aml am wybodaeth a gohebiaeth gyfredol neu i gael golwg ar yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol a’r newyddion diweddaraf.
  • Ymfalchïwn yn ein traddodiad o lwyddiant academaidd ein disgyblion a'u llwyddiannau ymhob rhan o fywyd allgyrsiol yr ysgol.
  • Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr y bartneriaeth agos sydd rhyngom ni a chi'r rhieni a gobeithiwn y bydd y berthynas hon yn cryfhau drwy’r defnydd o’r wefan.

Y Newyddion Diweddaraf

Llun i ddod yn fuan

Ffug arholiadau

Bwriadwn gynnal ffug arholiadau blwyddyn11,  12 a 13 rhwng yr 8fed a’r 22ain o...
Darllen mwy...

Rhagor o Newyddion

Digwyddiadau i Ddod

21st OctYsgol yn cau - hanner tymor
22nd OctHyfforddiant Mewn Swydd
25th OctHanner tymor
1st NovYsgol yn agor

Calendr Llawn

Ein Hysgol Ni
Cwricwlwm
Chweched Dosbarth
Rhieni
Disgyblion
Newyddion a Digwyddiadau
Calendr
Taliadau Ar-lein