Ym mhob llafur y mae elw
Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

NEWYDDION

POENI AM WAITH YSGOL EICH PLENTYN?

Ydy eich plentyn yn cael trafferthion deall pynciau penodol, technegau adolygu, cymhelliant neu brofion?

Bellach, gallwch gyfeirio eich plentyn at Hwb Dysgu/Addysgu yr ysgol i gael help unigol, ychwanegol!

Cliciwch YMA i ddarganfod sut mae gwneud hyn!

 

NOSON AGORED BLWYDDYN 5/6

Hoffem eich gwahodd i ymuno gyda ni yn Ysgol Morgan Llwyd ar gyfer Noson Agored "wyneb-i-wyneb" Nos Lun, Mehefin 27ain, 2022, 5-7yh!

Mae'r Noson Agored yn gyfle perffaith i ddod i adnabod ein hathrawon a'n campws, a bydd yna wledd o weithgareddau, cystadlaethau, gwobrau...a mwy i chi fwynhau!

Cliciwch YMA i ddefnyddio ein map rhyngweithiol i ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch yr ysgol...

...a chliciwch YMA i weld amserlen weithgareddau ar gyfer y Noson Agored!

COFRESTRU YN Y NOSON AGORED

Gofynnir i bob rhiant/gofalwr gofrestru wrth i chi gyrraedd ar y noson.

Rhieni/Gofalwyr disgyblion Blwyddyn 5/6, cofrestrwch YMA!

Rhieni/Gofalwyr disgyblion Blwyddyn 7, cofrestrwch YMA!

 

TROSGLWYDDO O FLWYDDYN 6 I FLWYDDYN 7

Cliciwch YMA am fwy o wybodaeth!

I ddarllen y Llythyr Trosglwyddo a anfonwyd at rieni/gofalwyr Blwyddyn 6 fis Mai, 2022, cliciwch YMA

I ddarllen y Llythyr Troslwyddo a anfonwyd at rieni/gofalwyr Blwyddyn 6 fis Mehefin, 2022, cliciwch YMA

 

Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Croeso i wefan newydd Ysgol Morgan Llwyd. Ysgol uwchradd gyfrwng Cymraeg yw Ysgol Morgan Llwyd wedi’i lleoli yn nhref Wrecsam ac sy’n gwasanaethu dalgylch eang Sir Wrecsam. Daw ein disgyblion o’r dref ei hun, y pentrefi cyfagos ac o ardal wledig Dyffryn Ceiriog. Ysgol Morgan Llwyd yw unig ysgol uwchradd Gymraeg y Sir ac un o’r ddwy ysgol yn unig sydd â Chweched Dosbarth.

  • Rydym yn eich annog i ymweld â’r wefan yn aml am wybodaeth a gohebiaeth gyfredol neu i gael golwg ar yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol a’r newyddion diweddaraf.
  • Ymfalchïwn yn ein traddodiad o lwyddiant academaidd ein disgyblion a'u llwyddiannau ymhob rhan o fywyd allgyrsiol yr ysgol.
  • Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr y bartneriaeth agos sydd rhyngom ni a chi'r rhieni a gobeithiwn y bydd y berthynas hon yn cryfhau drwy’r defnydd o’r wefan.

Y Newyddion Diweddaraf

Llun i ddod yn fuan

Gweminar - Gor-bryder a mathemateg

Mae gweimar wedi ei drefnu ar yr isod 1. Free webinar on maths anxiety 2000+ parents...
Darllen mwy...

Rhagor o Newyddion

Digwyddiadau i Ddod

11th JulTrosglwyddo bl 6
12th JulTrosglwyddo bl 6
13th JulTrosglwyddo bl 6
15th JulYsgol yn cau i ddisgyblion - Gwyliau'r Haf

Calendr Llawn

Ein Hysgol Ni
Cwricwlwm
Chweched Dosbarth
Rhieni
Disgyblion
Newyddion a Digwyddiadau
Calendr
Taliadau Ar-lein