Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Gyrfau

Bydd eich plentyn yn gwneud penderfyniadau anodd yn ystod y blynyddoedd y bydd yn derbyn addysg. Mae Gyrfa Cymru wedi creu llyfryn ar gyfer rhieni er mwyn eich cefnogi chi a’ch plentyn i wneud y penderfyniadau cywir. Cliciwch ar y linc isod ar gyfer y fersiwn Cymraeg 
 
https://gyrfacymru.llyw.cymru/sites/default/files/images/Llyfryn%20Cynllunio%20ar%20gyfer%20y%20Dyfodol%20i%20Rieni%202020.pdf
 
Gall Gyrfa Cymru weithio gyda phobl ifanc mewn sawl ffordd, gan gynnwys cyfweliadau gyrfa (wyneb yn wyneb neu drwy alwadau ffôn), sesiynau grwp (yn bersonol neu drwy gyfrwng gwefannau), drwy e-bost, negeseuon testun, sgwrsio ar-lein neu drwy ein gwefan. Er mwyn ein helpu i sicrhau ein bod yn gweithio gyda chi yn y ffordd fwyaf priodol, rydym wedi creu'r holiadur hwn, sef 'Cadw mewn cysylltiad'.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/YK6CE/

Pwy ydy eich Cynghorydd Gyrfau? Cliciwch YMA i wylio ffilm am Ffion Laszek!

Gyrfa Cymru - Dewiswch Eich Dyfodol Gogledd Cymru. 

Blwyddyn 9 - 13 - Dydd Mercher 10 Mawrth - Mae’n bleser gan Gyrfa Cymru eich gwahodd chi a’ch disgyblion i ddigwyddiad digidol Dewiswch Eich Dyfodol Gogledd Cymru. 

Mae’r digwyddiad gyrfaoedd hwn am ddim wedi’i anelu at ddisgyblion blwyddyn 9 ac uwch a bydd yn canolbwyntio ar sectorau sy’n dod i’r amlwg ledled  Cymru, gan gynnwys:-

  • Deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch
  • Adeiladu
  • Creadigol a digidol
  • Ynni a’r Amgylchedd
  • Cyllid a proffesiynol
  • Bwyd a Ffermio
  • Iechyd a gofal cymdeithasol
  • Twristiaeth a Lletygarwch

Dyma gyfle gwych i ddisgyblion glywed gan arbenigwyr mewn diwydiant, darganfod mwy am y byd gwaith a chymryd rhan mewn sesiynau holi ac ateb byw gyda chyflogwyr.

Cliciwch YMA i weld y poster gwybdoaeth!

 

Blwyddyn 9 - Opsiynau - Opsiynau pwnc blwyddyn 8 a 9 | Careers Wales (llyw.cymru)

Blwyddyn 11

Blwyddyn 12 

Blwyddyn 13

 

Gyrfa Cymru - https://gyrfacymru.llyw.cymru/

Cliciwch YMA i weld gwybodaeth am Brentisiaeth Ffilm a Theledu!

 

Downloads