Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Gyrfau

Bydd eich plentyn yn gwneud penderfyniadau anodd yn ystod y blynyddoedd y bydd yn derbyn addysg. Mae Gyrfa Cymru wedi creu llyfryn ar gyfer rhieni er mwyn eich cefnogi chi a’ch plentyn i wneud y penderfyniadau cywir. Cliciwch ar y linc isod ar gyfer y fersiwn Cymraeg 
 
https://gyrfacymru.llyw.cymru/sites/default/files/images/Llyfryn%20Cynllunio%20ar%20gyfer%20y%20Dyfodol%20i%20Rieni%202020.pdf
 
Gall Gyrfa Cymru weithio gyda phobl ifanc mewn sawl ffordd, gan gynnwys cyfweliadau gyrfa (wyneb yn wyneb neu drwy alwadau ffôn), sesiynau grwp (yn bersonol neu drwy gyfrwng gwefannau), drwy e-bost, negeseuon testun, sgwrsio ar-lein neu drwy ein gwefan. Er mwyn ein helpu i sicrhau ein bod yn gweithio gyda chi yn y ffordd fwyaf priodol, rydym wedi creu'r holiadur hwn, sef 'Cadw mewn cysylltiad'.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/YK6CE/

 

Blwyddyn 9 - Opsiynau - Opsiynau pwnc blwyddyn 8 a 9 | Careers Wales (llyw.cymru)

Blwyddyn 11

Blwyddyn 12 - Mae Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnig wythnos feddygol ar gyfer y 6ed dosbarth i fyfyrwyr sydd gyda diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y byd meddygol. (h.y. gyda’r bwriad o fod yn Ddoctor) Os ydych ym mlwyddyn 12 ac yn dymuno ymgeisio am y cwrs 5 diwrnod yma, mae angen cwblhau’r ffurflen sydd wedi ei atodi.

Blwyddyn 13

 

Gyrfa Cymru - https://gyrfacymru.llyw.cymru/

Downloads