Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Technoleg

Adran Dylunio a Thechnoleg – Ysgol Morgan Llwyd

 Mae’r Adran Dylunio a Thechnoleg yn darparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer blynyddoedd 7 i 13. Yn ogystal â darparu addysg gynhwysfawr mae’r adran yn cymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol e.e. First, cystadlaethau coginio, ymweliadau diwydiannol, teithiau addysgiadol i Lundain a gwahodd nifer o arbenigwyr i siarad a rhoi cyflwyniadau addysgiadol i’r disgyblion.

Athrawon Dylunio a Thechnoleg

 • Mrs Jessica Evans (Arweinydd Cwricwlwm D a Th)
 • Mr Aled Prichard Hughes 
 • Miss Lorna Williams 
 • Mr Dafydd Roberts
 • Mrs Heulwen Thomas (Technegydd)

 

Ystafelloedd Dylunio a Thechnoleg

 • T1 – Systemau Rheoli a Gwaith Metel
 • T2 – Defnyddiau Gwrthiannol
 • T3 – Cyfrifiaduron + CAD – CAM
 • T4 – Graffeg
 • T5 – Bwyd
 • T6 – Tecstiliau
 • T7 – Cyfrifiaduron

Cystadleuaeth Lego!