Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Llythrennedd a Rhifedd

2022 - 2023

Amlinelliad o'r bwriadau

 1. Cyflogi’n rhannol Pennaeth Cymorthwyol Dysgu ac Addysgu
 2. Cyflogi Cyd-gordydd Sgiliau Bywyd
 3. Cyflogi Cydgordydd Cynnydd (x2)
 4. Cyflogi Mentor Dysgu (x2)
 5. Buddsoddi mewn system tracio, asesu, gwaith cartref
 6. Buddsoddi mewn system tracio datblygiad proffesiynol i staff

Yr Effaith a Ddisgwylir

 1. Datblygu gwaith ysgol gyfan ar gryfhau dysgu ac addysgu
 2. Cydlynu gwaith ysgol gyfan ar ddatblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd, digidol ac annibynnol
 3. Cefnogi disgyblion i gyrraedd targedau a darparu cyngor
 4. Cefnogi disgyblion i ymgysylltu'n llawn â dysgu, cefnogi datblygiad sgiliau disgyblion a darparu cyngor ar sail 1:1 a grwpiau bach
 5. Adnabod disgyblion sy'n tanberfformio i ddarparu cefnogaeth briodol
 6. Cofnodi datblygiad staff yn erbyn blaenoriaethau i gefnogi datblygiad proffesiynol effeithiol