Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Rhestr Staff

Tîm Arweinyddiaeth

Ms Catrin Pritchard 
Prifathrawes

Ms Einir Lois Jones
Dirprwy Bennaeth

Mr Iwan Owen-Ellis 
Dirprwy Bennaeth

Ms Heddus Wyn
Pennaeth Cynorthwyol - Lles 

Mr Bryn Jones
Pennaeth Cynorthwyol - Dysgu ac Addysgu

Rhestr Staff Dysgu

Mrs Catherine Andrew                  
Mathemateg 

Ms Morwen Caldecott                    
Mathemateg 

Miss Danielle Catherall                 
Gwyddoniaeth

Mr Ioan Charlton                            
Drama

Mrs Claire D'Allestro
Saesneg

Mr Rhodri Davies                           
Pennaeth Hanes

Mr Sion Davies                               
Daearyddiaeth

Mr Trystan Derbyshire                  
Gwyddoniaeth

Mr Aled Dodd                  
Mathemateg

Miss Bethan Ellis                                   
Cymraeg

Mrs Nia Ellis                                   
Hanes

Mr Christopher Evans                    
Gwyddoniaeth

Mrs Jessica Evans                          
Pennaeth Technoleg

Mr Ynyr Jeffreys-Evans                
Pennaeth Daearyddiaeth

Mrs Sian Eyres           
Ieithoedd Tramor Modern

Miss Holly Gierke                          
Cymraeg

Miss Greta Griffiths                       
Daearyddiaeth

Mr Aled Pritchard Hughes            
Dylunio a Thechnoleg

Mr Daniel Hughes            
TGCH a Project

Miss Katie Roberts                       
CADY

Miss Eira Hughes                      
Saesneg

Mr Joshua Hughes                          
Hanes

Mrs Mari Hughes                          
Pennaeth Addysg Gorfforol

Mr Gwyn Jacks                               
Pennaeth Mathemateg

Mr Aled Jones                                 
Pennaeth Astudiaethau Busnes

Miss Einir Jones                             
Addysg Grefyddol

Ms Iola Jones                             
Cymraeg

Miss Leah Jones                             
Pennaeth Celf

Mrs Rhian Jones                             
Cymraeg

Mr Richard Jones                           
Gwyddoniaeth

Miss Eleri Lewis                           
Saesneg

Mrs Rhiain Lloyd Davies               
Addysg Gorfforol

Miss Katie McKeown

Celf

Mr Dyfed Meredith                        
Gwyddoniaeth

Miss Catrin Moreton                      
Addysg Gorfforol

Mr Sion Morris                               
Addysg Gorfforol

Miss Mared Owen                        
Cymraeg

Mr Steffan Owen
Addysg Gorfforol

Mr Gareth Parry
Gwyddoniaeth

Mr Aled Pemberton                        
Gwyddoniaeth

Mr Geraint Phillips                        
Cyfryngau

Mrs Iola Roberts                             
Ffrangeg

Miss Nia Robertson                       
Saesneg

Mr Dafydd Roberts                       
Dylunio a Thechnoleg

Miss Katie Roberts                       
CADY

Miss Lois Roberts                       
Camau

Mr Osian Roberts                           
Mathemateg

Miss Catherine Rogers                   
Pennaeth Saesneg

Mrs Meinir Shiel                            
Mathemateg

Mrs Heledd Stanford                     
Cymraeg

Miss Ffion Thomas
Cymraeg

Ms Ellen Webb                         
Pennaeth Gwyddoniaeth

Miss Aimie Williams                     
Pennaeth Addysg Grefyddol

Mrs Ceri Williams                          
Mathemateg

Mrs Elen Haf Williams                  
Mathemateg

Miss Gemma Williams                 
Saesneg

Miss Lorna Williams                      
Technoleg

Mrs Ann Woodward                      
Pennaeth Cerdd

Staff yr Hwb Bugeiliol

Mrs Rhian Jones

Mrs Hannah Mullock  

Nicole Marrubi

Cymorthyddion

Mr Tom Blackwell

Miss Llinos Jackson

Mrs Eleri Pemberton

Rheolwr Busnes

Miss Rhian Owen

Technegwyr

Mr Andrew Jones (TGCH)

Mrs Heulwen Thomas (DT)

Staff Gweinyddol

Ms Thea Huggett

Mrs Bethan Hughes

Mrs Nia Ketland

Mrs Sophie Ratcliffe

Ms Amelia Rock

Gofalwyr

Mrs Anna-Marie Evans

Mr Gary Jenkins

Cyfieithydd

Miss Glesni Roberts

Mentoriaid

Miss Grace McKeown

Mrs Glenna Hughes