Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Rhestr Staff

Tîm Arweinyddiaeth

Miss Catrin Pritchard 
Prifathrawes

Mrs Einir Lois Jones
Dirprwy Bennaeth

Mrs Heddus Blackwell 
Pennaeth Cynorthwyol - Lles ac Ymddygiad

Mr Iwan Owen-Ellis 
Pennaeth Cynorthwyol - Cynnydd

Mr Bryn Jones
Pennaeth Cynorthwyol - Dysgu ac Addysgu

Rhestr Staff Dysgu

Mrs Catherine Andrew                  
Mathemateg 

Ms Morwen Caldecott                    
Mathemateg 

Miss Danielle Catherall                 
Gwyddoniaeth

Mr Ioan Charlton                            
Drama

Mr Conor Charlton-Fleming
Addysg Gorfforol a TGCH

Mrs Claire D'Allestro
Saesneg

Mr Dylan Davies                            
Pennaeth Dylunio a Thechnoleg

Mr Rhodri Davies                           
Pennaeth Hanes

Mrs Sian Davies Sparrow              
Pennaeth Ieithoedd Tramor Modern

Mr Sion Davies                               
Daearyddiaeth

Mr Trystan Derbyshire                  
Gwyddoniaeth

Miss Bethan Ellis                                   
Cymraeg

Mrs Nia Ellis                                   
Hanes

Mr Christopher Evans                    
Gwyddoniaeth

Mrs Jessica Evans                          
Technoleg

Mr Ynyr Jeffreys-Evans                
Pennaeth Daearyddiaeth

Miss Holly Gierke                          
Cymraeg

Mr Aled Pritchard Hughes            
Dylunio a Thechnoleg

Mrs Eurgain Hughes                      
Pennaeth Cymraeg

Mr Joshua Hughes                          
Hanes

Mrs Mari Hughes                          
Pennaeth Addysg Gorfforol

Mr Gwyn Jacks                               
Pennaeth Mathemateg

Mr Aled Jones                                 
Pennaeth Astudiaethau Busnes

Miss Einir Jones                             
Addysg Grefyddol

Ms Iola Jones                             
Cymraeg

Miss Leah Jones                             
Pennaeth Celf

Mrs Rhian Jones                             
Cymraeg

Mr Richard Jones                           
Gwyddoniaeth

Miss Eleri Lewis                           
Saesneg

Ms Ellen Lloyd                              
Pennaeth Gwyddoniaeth

Mrs Rhiain Lloyd Davies               
Addysg Gorfforol

Mr Dyfed Meredith                        
Gwyddoniaeth

Miss Esyllt Morris                          
Pennaeth Bagloriaeth Cymru

Mr Sion Morris                               
Addysg Gorfforol

Mr Steffan Owen
Addysg Gorfforol

Mr Gareth Parry
Gwyddoniaeth

Mr Aled Pemberton                        
Gwyddoniaeth

Mr Geraint Phillips                        
Cyfryngau

Mrs Iola Roberts                             
Ffrangeg

Miss Nia Robertson                       
Saesneg

Mr Osian Roberts                           
Mathemateg

Mrs Rhiannon Robins                    
Gwyddoniaeth

Miss Catherine Rogers                   
Pennaeth Saesneg

Mrs Meinir Shiel                            
Mathemateg

Mrs Heledd Stanford                     
Cymraeg

Miss Ffion Thomas
Cymraeg

Miss Aimie Williams                     
Pennaeth Addysg Grefyddol

Mrs Ceri Williams                          
Mathemateg

Mrs Elen Haf Williams                  
Mathemateg

Miss Gemma Williams                 
Saesneg

Mrs Kelly Williams                        
SENCO

Miss Lorna Williams                      
Technoleg

Mrs Ann Woodward                      
Pennaeth Cerdd

Staff yr Hwb Bugeiliol

Mrs Rhian Jones

Mrs Hannah Mullock  

Mrs Julie Davies

Staff 'Camau' 

Miss Elin Francis 

Cymorthyddion

Mrs Ida Wycherley (Cyfro)

Mrs Carys Lang

Mrs Eleri Pemberton

Mrs Ann Roberts

Miss Charlotte Stant

Miss Cleo Crompton

Technegwyr

Swydd Wag (Gwyddoniaeth)

Mr Andrew Jones (TGCH)

Mrs Heulwen Thomas (DT)

Staff Gweinyddol

Mrs Bethan Hughes

Mrs Glenna Hughes

Miss Nicole Marrubi

Mrs Gwennan McFarlane

Mrs Sioned Russell

Gofalwyr

Mrs Anna-Marie Evans

Mr Gary Jenkins

Cyfieithydd

Miss Glesni Roberts

Mentoriaid

Miss Lowri Morgan

Miss Elen Evans