Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Seicoleg

Cynigir Seicoleg fel cwrs Uwch Gyfrannol a Safon Uwch. Mae'n gwrs poblogaidd sy'n ein galluogi i gael gwell dealltwriaeth o’n hymddygiad ni’n hunain, yn ogystal ag ymddygiad pobl eraill. Mae'r pwyslais ar ddatblygu gallu i wneud gwaith ymchwil seicolegol a datblygu sgiliau meddwl yn feirniadol fydd yn galluogi dadansoddi a gwerthuso tystiolaeth mewn modd wyddonol.