Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Cyngor Ysgol

Oherwydd cyfyngiadau'r pandemig, mae'r Cyngor Ysgol yn gweithredu mewn ffordd wahanol eleni. Yn hytrach na chyngor ysgol gyfan, byddwn yn canolbwyntio ar gynghorau blwyddyn.

Mae pob dosbarth cofrestru wedi ethol dau gynrychiolydd dosbarth. Rol y cynrychiolwyr yw casglu safbwyntiau a syniadau eu dosbarth cofrestru a'u rhannu mewn cyfarfod cyngor blwyddyn. Caiff cyfarfod blwyddyn ei gynnal bob tymor gyda phennaeth y flwyddyn yn cadeirio. Yn y cyfarfodydd, bydd cyfle i'r cynrychiolwyr godi materion sy'n eu pryderu neu unrhyw syniadau sydd ganddynt a bydd y rhain yn cael eu pasio i'r Uwch Dim Rheoli. Ar ol eu trafod, bydd yr Uwch Dim yn adrodd yn ol i'r flwyddyn drwy gyfrwng cyflwyniad a gaiff ei ddangos i bob dosbarth cofrestru.