Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Technoleg Gwybodaeth

Croeso i’r Adran Technoleg Gwybodaeth? a Chyfathrebu (TGCH).

Mae pob disgybl ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 yn cael cyfle i astudio’r pwnc gan edrych ar amrywiaeth o dechnolegau a materion TGCH modern e.e. diogelwch ar-lein, animeiddio, cyflwyniadau aml-gyfrwng ayb. Mae TGCH yn ddewis poblogaidd ar gyfer cyrsiau TGAU a'r Chweched ac yn rhoi cyfle i ddisgyblion ehangu ar eu dealltwriaeth o’r byd modern o’u cwmpas. Gall astudio TGCH arwain at nifer eang o lwybrau gyrfau, gan gynnwys rhai nad ydynt yn bodoli eto efallai!