Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Swyddi Gwag

Cymhorthyddion Dosbarth

2 x Cymhorthydd Lefel 1Cymhorthydd Lefel 2 (Dros Dro – Gorffennaf 2021)Cymhorthydd Lefel 2 (un i un) Oriau: 30 awr yr wythnos (yn ystod y tymor yn unig) ar gyfer pob swyddMae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn dymuno penodi cymorthyddion egnïol, brwdfrydig ac ymroddgar i ymuno â’r adran Adnodd Dysgu (Camau) yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon. Cymhorthydd Lefel 1Bydd y rôl o fewn prif ffrwd yr ysgol ond bydd... Darllen mwy...