Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Swyddi Gwag

Cymhorthydd Lefel 1

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn dymuno penodi cymorthydd lefel 1 egnïol, brwdfrydig ac ymroddgar i ymuno â’r adran Adnodd Dysgu (Camau) yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon. Bydd y rôl o fewn prif ffrwd yr ysgol ond bydd deiliad y swydd hefyd yn gweithio’n agos gyda’r Adnodd Dysgu (Camau). Fe fydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol trwy ddulliau... Darllen mwy...

Cynorthwyydd Gweinyddol i'r CADY a'r Hwb Bugeiliol L4

Chwiliwn am berson egniol a brwdfrydig i weithio’n uniongyrchol gyda’rCydlynydd ADY a’r staff bugeiliol. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Miss Rhian Owen drwy e-bost arOwenR350@hwbmail.net I wneud cais lawrlwythwch y ffurflen gais os gwelwch yn dda a’i ddychwleyd atMiss Rhian Owen, Rheolwr Busnes, drwy e-bost owenr350@hwbcymru.neterbyn hanner dydd ar 24 Mehefin 2022. Anfonwch eich cais drwy e-bost at Miss... Darllen mwy...

Mentor Dysgu

Mae'r ysgol yn awyddus i benodi Mentor Dysgu i ddechrau o fis Medi 2022 neu gynt. Mae hon yn swydd llawn amser dros dro tan Orffennaf 2023. Am ragor o wybodaeth gweler y daflen wybodaeth neu cysylltwch gyda Miss Rhian Owen drwy e-bost ar owenr350@hwbcymru.net neu ffoniwch 01978 315050. I wneud cais lawrlwythwch y ffurflen gais os gwewch yn dda a’i dychwelyd at Miss Rhian Owen, drwy e-bost. Darllen mwy...