Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Swyddi Gwag

Cymhorthydd Lefel 1 (2 swydd)

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn dymuno penodi cymorthyddion egnïol, brwdfrydig ac ymroddgar i ymuno â’r adran Adnodd Dysgu (Camau) yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon.Bydd y rôl o fewn prif ffrwd yr ysgol ond bydd deiliad y swydd hefyd yn gweithio’n agos gyda’r Adnodd Dysgu (Camau). Fe fydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol trwy ddulliau dysgu... Darllen mwy...

Technegydd Gwyddoniaeth

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn dymuno penodi Technegydd Gwyddoniaeth i ymuno â’r adran Gwyddoniaeth yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon.Mae’r Corff Llywodraethol yn frwd dros addysg ac yn awyddus i barhau ar ein taith o welliant. Rydym yn chwilio am berson gweithredol a brwdfrydig sy’n rhannu’r weledigaeth:Ysgol ofalgar sydd yn datblygu dysgwyr uchelgeisiol a galluog, mewn awyrgylch ble mae pawb yn hapus,... Darllen mwy...