Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Swyddi Gwag

Athro / athrawes Dylunio a Thechnoleg

Mae'r ysgol yn awyddus i benodi aelod newydd i Adran Dechnoleg yr ysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfrannu at ddysgu Technoleg yn CA3 ac yn addysgu cymwysterau perthnasol yn CA4 a CA5.Mae hon yn swydd lawn amser, parhaol, i ddechrau ym Medi 2023. Telir cyflog yn unol a graddfa gyflog athrawon.Am ragor o wybodaeth gweler y pecyn gwybodaeth sydd ar gael ar wefan yr ysgol neu cysylltwch gyda Miss Rhian Owen drwy e-bost ar owenr350@hwbcymru.... Darllen mwy...

Athro / athrawes Saesneg

Mae'r ysgol yn awyddus i benodi Athro / Athrawes Saeneg i ddechrau o fis Medi 2023. Mae hon yn swydd llawn amser, barhaol.Mae’r gallu i siarad Cymraeg ar gyfer y swydd hon yn ddymunol ond nid yn hanfodol.Am ragor o wybodaeth gweler y pecyn gwybodaeth ar wefan yr ysgol neu cysylltwch gyda Miss Rhian Owen drwy e-bost ar owenr350@hwbcymru.net neu ffoniwch 01978 315050.I wneud cais lawrlwythwch y ffurflen gais o wefan yr ysgol os gwewch yn dda... Darllen mwy...

Athro / athrawes TGCH a mwy

Mae'r ysgol yn awyddus i benodi athro / athrawes i ddysgu TGCH i safon TGAU. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddysgu Technoleg Digidol i safon TGAU a bydd hefyd yn dysgu pynciau eraill (yn ddibynnol ar allu ac arbenigedd yr unigolyn).  Mae hon yn swydd llawn amser, barhaol yn dechrau o Fedi 2023. Telir cyflog yn unol a graddfa gyflog athrawon.Am ragor o wybodaeth gweler y pecyn swydd neu cysylltwch gyda Miss Rhian Owen drwy e-bost... Darllen mwy...

Cymhorthydd dosbarth Lefel 2

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn dymuno penodi Cymhorthydd Dysgu Lefel 2 i weithio yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon.   Amrediad Cyflog – G04 pwynt 4-5 £14,009 - £14,264 Yn ystod yr tymor yn unig. 30 awr yr wythnos.   Swydd Barhaol.   Mae’r Corff Llywodraethol yn frwd dros addysg ac yn awyddus i barhau ar ein taith o welliant. Rydym yn chwilio am bobl gweithredol... Darllen mwy...

Technegydd Gwyddoniaeth

Cyflog G05 6-8 £17,913 - £18,572Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn dymuno penodi Technegydd Gwyddoniaeth i ymuno â’r adran Gwyddoniaeth yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon.  Mae’r Corff Llywodraethol yn frwd dros addysg ac yn awyddus i barhau ar ein taith o welliant. Rydym yn chwilio am berson gweithredol a brwdfrydig sy’n rhannu’r weledigaeth:  Ysgol ofalgar sydd yn datblygu dysgwyr... Darllen mwy...