Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Swyddi Gwag

Athro/Athrawes Saesneg

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn dymuno penodi athro/athrawes egniol a brwdfrydig i ymuno a’r adran lwyddiannus hon.Mae’r swydd dros dro am flwyddyn gyda’r posibilrwydd i fod yn barhaol ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.Bydd y gallu i siarad Cymraeg yn fantais.Am rhagor o wybodaeth a ffurflen gais cysylltwch gyda Mrs Marie Nicholas drwy ebost ar Nicholasa27@hwbcymru.net neu ffoniwch 01978 315050.Dylid anfon unrhyw geisiadau... Darllen mwy...