Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Swyddi Gwag

Cymhorthydd dosbarth

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn dymuno penodi Cymhorthydd Dysgu Lefel 2 i weithio yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon. Amrediad Cyflog – GO4 pwynt 4-5Yn ystod yr tymor yn unig30 awr yr wythnos Swydd Barhaol Mae’r Corff Llywodraethol yn frwd dros addysg ac yn awyddus i barhau ar ein taith o welliant. Rydym yn chwilio am bobl gweithredol a brwdfrydig sy’n rhannu’r weledigaeth: Ysgol ofalgar sydd... Darllen mwy...

Cymhorthydd Lefel 4

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn dymuno penodi ddau Cymhorthydd Dysgu Lefel 4 i weithio yn yr ysgol hapus a llwyddianus hon.Mae'r gallu i siarad Cymraeg ar gyfer y swydd hon yn hanfodol.Am ragor o wybodaeth gweler y Swydd Disgrifiad neu cysylltwch gyda Miss Rhian Owen, Rheolwr Busnes owenr350@hwbcymru.net   Darllen mwy...

Swyddog Gweinyddol

Chwiliwn am berson egniol a brwdfrydig i ymgymryd a dyletswyddau gweinyddol o fewn Swyddfa'r Ysgol.  Mae'r gallu i siarad Cymraeg ar gyfer y swydd hon yn ddymunol ond dim yn hanfodol. Darllen mwy...

Technegydd Gwyddoniaeth Lefel 3

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn dymuno penodi Technegydd Gwyddoniaeth i ymuno â’r adran Gwyddoniaeth yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon. Mae’r Corff Llywodraethol yn frwd dros addysg ac yn awyddus i barhau ar ein taith o welliant. Rydym yn chwilio am berson gweithredol a brwdfrydig sy’n rhannu’r weledigaeth: Ysgol ofalgar sydd yn datblygu dysgwyr uchelgeisiol a galluog, mewn awyrgylch ble mae pawb... Darllen mwy...