Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Swyddi Gwag

Dirprwy Bennaeth

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn gwahodd ceisiadau ar gyfer swydd Dirprwy Bennaeth yr ysgol.Mae’r ysgol ar daith i fod yn ysgol ragorol sydd yn darparu addysg o’r radd flaenaf ar gyfer pob disgybl. Rydym yn chwilio am berson i gyd-weithio’n effeithiol gyda phob rhanddeiliad i adeiladu ar gryfderau’r ysgol a symud ymlaen i ddyfodol llewyrchus a llwyddiannus.Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a&rsquo... Darllen mwy...

Gofalwr

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn dymuno penodi Gofalwr yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon.  Swydd dros dro ar gyfer absenoldeb salwch am tue 6 mis.Mae'r gallu i siarad Cymraeg ar gyfer y swydd hon yn ddymunol ond ddim yn hanfodol.37 awr yr wythnos£21,189 - £21,575Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda Miss Rhian Owen drwy e-bost ar owenr350@hwbcymru.netNoder for yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch... Darllen mwy...