Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Swyddi Gwag

Cymhorthydd Lefel 1

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn dymuno penodi cymorthydd egnïol, brwdfrydig ac ymroddgar i ymuno â’r adran Adnodd Dysgu (Camau) yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon. Darllen mwy...

Cymhorthydd Lefel 3

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn dymuno penodi Cymhorthydd Dysgu Lefel 3 i weithio yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon. Darllen mwy...

Swyddog Gweinyddol

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn dymuno penodi Swyddog Gweinyddol.  Chwiliwn am berson egniol a brwdfrydig i ymgymryd a dyletswydd gweinyddol o fewn swyddfa'r ysgol.    Darllen mwy...