Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Swyddi Gwag

Technegydd Gwyddoniaeth

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn dymuno penodi Technegydd Gwyddoniaeth i ymuno â’r adran Gwyddoniaeth yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon.Mae’r Corff Llywodraethol yn frwd dros addysg ac yn awyddus i barhau ar ein taith o welliant. Rydym yn chwilio am berson gweithredol a brwdfrydig sy’n rhannu’r weledigaeth:Ysgol ofalgar sydd yn datblygu dysgwyr uchelgeisiol a galluog, mewn awyrgylch ble mae pawb yn hapus,... Darllen mwy...