Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Croeso

Croeso i wefan Ysgol Morgan Llwyd.

Ysgol uwchradd gyfrwng Cymraeg yw Ysgol Morgan Llwyd wedi’i lleoli yn nhref Wrecsam ac sy’n gwasanaethu dalgylch eang Sir Wrecsam. Daw ein disgyblion o’r dref ei hun, y pentrefi cyfagos ac o ardal wledig Dyffryn Ceiriog. Ysgol Morgan Llwyd yw unig ysgol uwchradd Gymraeg y Sir ac un o’r dwy ysgol yn unig sydd â Chweched Dosbarth.  Ymfalchïwn yn ein traddodiad o lwyddiant academaidd ein disgyblion a'u llwyddiannau ymhob rhan o fywyd allgyrsiol yr ysgol.

Ein gweledigaeth yw sicrhau fod Ysgol Morgan Llwyd yn ysgol ofalgar sydd yn datblygu dysgwyr uchelgeisiol a galluog, mewn awyrgylch ble mae pawb yn hapus, yn ddiogel ac yn awyddus i ddysgu.

Rydym yn eich annog i ymweld â’r wefan yn aml am wybodaeth a gohebiaeth gyfredol neu i gael golwg ar yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol a’r newyddion diweddaraf. Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr y bartneriaeth agos sydd rhyngom ni a chi'r rhieni a gobeithiwn y bydd y berthynas hon yn cryfhau drwy’r defnydd o’r wefan.