Sut i Wneud Cais

Gallwch wneud cais am le yn ein Chweched Dosbarth ar gyfer Medi 2021 yma. Bydd cyfle i ddisgyblion blwyddyn 11 ddod i'r ysgol rhwng 9 a 11am ar y 12fed o Awst i gasglu eu canlyniadau TGAU a chadarnhau eu dewis terfynol o bynciau. Bydd Mrs Stanford ac aelodau o'r Uwch Dim Rheoli ar gael i ateb ymholiadau a chynghori. 

I gadarnhau eich dewis o gyrsiau ar lein, dilynwch y ddolen hon

Ffurflen Ar lein