Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Rhifedd

Yn ogystal a'r gwersi Mathemateg, sicrheir cyfleon pwrpasol i ddatblygu sgiliau rhifedd ar draws y cwricwlwm. Mae projectau blwyddyn 7 hefyd yn rhoi llawer o sylw i ddatblygu sgiliau rhifedd sylfaenol.