Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Ffreutur

Mae ffreutur Ysgol Morgan llwyd yn cael ei weithredu gan Wasanaeth Arlwyo Prydau Ysgol Wrecsam. Gellir dod o hyd i wybodaeth yma.

ARCHEBU AR-LEIN - O 10/1/2022

I archebu bwyd o'r ffreutur dilynwch y ddolen isod. Dewiswch y diwrnod cywir, gan sicrhau eich bod yn llenwi'r ffurflen. Rhaid archebu erbyn 9.30 y.b.

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

 

 

Downloads