Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Ffreutur

Mae ffreutur Ysgol Morgan llwyd yn cael ei weithredu gan Wasanaeth Arlwyo Prydau Ysgol Wrecsam. Gellir dod o hyd i wybodaeth yma.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

 

Mae bosib archebu bwyd yma.

ALLWEDDOL - RHAID DEWIS YR WYTHNOS GYWIR ER MWYN ARCHEBU CINIO

Wythnos 1 (13/4/21, 26/4/21, 10/5/21, 24/5/21)

Dydd Llun Dewis

Dydd Mawrth Dewis

Dydd Mercher Dewis

Dydd Iau Dewis

Dydd Gwener Dewis

 

Wythnos 2 (19/4/21, 4/5/21, 17/5/21)

Dydd Llun Dewis

Dydd Mawrth Dewis

Dydd Mercher Dewis

Dydd Iau Dewis

Dydd Gwener Dewis

 

 

Downloads