Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Ffreutur

Mae ffreutyr Ysgol Morgan llwyd yn cael ei weithredu gan Wasanaeth Arlwyo Prydau Ysgol Wrecsam. Gellir dod o hyd i wybodaeth yma.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

 

Mae bosib archebu bwyd yma.

Dydd Llun Dewis

Dydd Mawrth Dewis

Dydd Mercher Dewis

Dydd Iau Dewis

Dydd Gwener Dewis

 

Downloads