Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Ffreutur

Mae ffreutyr Ysgol Morgan llwyd yn cael ei weithredu gan Wasanaeth Arlwyo Prydau Ysgol Wrecsam. Gellir dod o hyd i wybodaeth yma.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

 

Mae bosib archebu bwyd yma.

Dydd Llun Dewis

Dydd Mawrth Dewis

Dydd Mercher Dewis

Dydd Iau Dewis

Dydd Gwener Dewis

 

Cinio Nadolig dydd Mawrth 15 Rhagfyr 2020 - Archebwch yma - Dyddiad cau ar gyfer archebion ydy'r 4ydd o Rhagfyr - Dewis

Mae opsiynau arferol ar gael ar gyfer Dydd Mawrth y 15fed o Ragfyr - dilynwch y ddolen arferol (uchod)

 

Downloads