Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Cymorth i Fyfyrwyr

Mae lles disgyblion Ysgol Morgan Llwyd yn holl bwysig. Yn ogystal a threfniadau bugeiliol arferol, mae gan yr ysgol Hwb Bugeiliol. Yn Yr Hwb, mae:

 • Pennaethiaid Blwyddyn
 • Gweithwraig Ieuenctid Addysg
 • Mrs Rhian Jones, y Swyddog Cefnogi Disgyblion
 • Miss Hannah Mullock, y Cymhorthydd Cefnogi Disgyblion
 • Mrs Heddus Wyn Blackwell sef Pennaeth Cynorthwyol ( Lles a Disgyblaeth ).

Mae disgyblion yn gallu mynd at Yr Hwb os ydynt:

 • yn hwyr yn cyrraedd yr ysgol
 • yn teimlo'n sâl
 • gyda phroblem o safbwynt gwisg / offer
 • angen gwneud apwyntiad i siarad gydag aelod o staff am broblem
 • am gael sesiynnau cefnogi un i un neu mewn grwp
 • angen amser allan am 10 munud.

 

 

Rhifau Ffôn a Safleoedd We defnyddiol

NSPCC: 08088005000

CEOP (diogelwch ar y we ): www.ceop.police.uk

Frank (cyngor am gamddefnyddio alcohol a chyffuriau ): www.talktofrank.com

Mind Gogledd Ddwyrain Cymru: 01352 974430 / enquiries@newmind.org.co.uk

Childline: 08001111

Nyrsys ysgol: 01978 291129 / 03000859674

Info Shop: 01978 295600

Wrecsam Ifanc | News and Information for Young People in Wrexham (youngwrexham.co.uk)

YoungMinds | Mental Health Charity For Children And Young People | YoungMinds

 

Downloads