Croeso

Mae hi’n bleser cyflwyno prosbectws Chweched Dosbarth Ysgol Morgan Llwyd 2021, gan obeithio y bydd o gymorth wrth wneud rhai dewisiadau pwysig.

Cliciwch ar y ddolen gyswllt i’r prosbectws lle cewch chi bori trwy wybodaeth a fideos am gyrsiau ac am fywyd yn y Chweched Dosbarth. Er mwyn llywio i dudalennau uniongyrchol dewiswch y symbol yng nghornel waelod y dudalen.

Mae’r ysgol yn ymfalchio’n fawr yn ei chweched dosbarth, o ran ei llwyddiant academaidd yn ogystal â chyfraniad pwysig y chweched dosbarth i fywyd yr ysgol yn gyffredinol. Sylfeini i’n huned drydyddol ni yw sicrhau teimlad o berthyn a gofal a chynorthwyo ein myfyrwyr i ddatblygu’n academaidd a galwedigaethol, yn bersonol ac yn gymdeithasol, ac i aeddfedu’n ddinasyddion dwyieithog a chyfrifol.

Mae ein hadeilad newydd wedi ei gynllunio’n bwrpasol i’n myfyrwyr gael mynediad i’r dechnoleg ddiweddaraf a chyfleusterau o’r radd flaenaf wrth iddynt barhau ar eu siwrne academaidd. Mae’r cwricwlwm eang a phrofiadau y tu allan i’r ystafell dosbarth, ynghyd â’r arweiniad a gofal gan athrawon a thiwtoriaid profiadol sydd yn adnabod ein myfyrwyr, yn golygu y gallwn ni arwain a chynghori ein myfyrwyr er mwyn iddynt gyrraedd eu llawn botensial.

PROSBECTWS Y CHWECHED DOSBARTH 2021

Ar ol i chi ddarllen trwy’r holl wybodaeth, os oes gennych chi gwestiwn mae croeso i chi wneud ymholiad drwy’r glicio ar y ddolen ganlynol:

CAIS AM FWY O WYBODAETH