Croeso

Mae’r ysgol yn ymfalchio’n fawr yn ei chweched dosbarth, o ran ei llwyddiant academaidd yn ogystal â chyfraniad pwysig y chweched dosbarth i fywyd yr ysgol yn gyffredinol. Sylfeini i’n huned drydyddol ni yw sicrhau teimlad o berthyn a gofal a chynorthwyo ein myfyrwyr i ddatblygu’n academaidd a galwedigaethol, yn bersonol ac yn gymdeithasol, ac i aeddfedu’n ddinasyddion dwyieithog a chyfrifol.

Mae ein hadeilad newydd wedi ei gynllunio’n bwrpasol i’n myfyrwyr gael mynediad i’r dechnoleg ddiweddaraf a chyfleusterau o’r radd flaenaf wrth iddynt barhau ar eu siwrne academaidd. Mae’r cwricwlwm eang a phrofiadau y tu allan i’r ystafell dosbarth, ynghyd â’r arweiniad a gofal gan athrawon a thiwtoriaid profiadol sydd yn adnabod ein myfyrwyr, yn golygu y gallwn ni arwain a chynghori ein myfyrwyr er mwyn iddynt gyrraedd eu llawn botensial.

Lawrlwythwch ein llyfryn gwybodaeth pwnc ar gyfer Medi 2020. Rydym hefyd wedi creu dosbarthiadau trosglwyddo ar gyfer ein disgyblion blwyddyn 11 gyfredol i'w helpu i baratoi ar gyfer gwaith Safon Uwch. Rhannwyd codau dosbarth gyda phob disgybl sydd wedi cofrestru. Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch chi, cysylltwch â'r ysgol.

Downloads