Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Go4Schools

Mae Ysgol Morgan Llwyd yn gwneud defnydd o Go4Schools er mwyn asesu cynnydd disgyblion, cyfathrebu ar gynnydd gyda rhieni/warcheidwaid, adrodd i rieni a nodi tasgau gwaith cartref.

Mae gan pob disgybl fynediad at y safle we drwy fanylion mewngofnodi personol; rhiad i chi ei ddefnyddio i wirio unrhyw dasgau gwaith cartref. Bydd eich athrawon yn nodi canllawiau ar eich cyfer i'ch cefnogi i gwblhau'r gwaith.

Os ydych yn cael unrhyw drafferth gyda'r safle gadewch i'ch tiwtor wybod.

Dilynwch y linc yma er mwyn cael mynediad i'r safle wê: www.go4schools.com

Downloads