Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Llywodraethwyr

Y Corff Llywodraethu

Cadeirydd
Huw Robertson

Pennaeth
Miss Catrin Pritchard

Clerc i’r Llywodraethwyr
Miss Glesni Roberts

Athro Lywodraethwr
Mr Sion Morris
Mr Geraint Phillips

Staff Lywodraethwr
Miss Rhian Owen

Rhiant Lywodraethwyr
Miss Rhian Wright
Ms Cate Harnden
Mr Matthew Watson
Ms Mel Henry
Mr Gary Slegg

1 Sedd Wag

Llywodraethwyr Cymunedol
Mrs Mary Griffiths
Mr Euros Jones
Parch Trefor Jones-Morris

1 sedd wag

Llywodraethwyr Awdurdod Addysg Leol
Cyng. Alun Jenkins
Mrs Ceri Edwards
Mr Peter Jones 
Mrs Rachel Cupit                                                                                                                   

1 sedd wag