Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Llywodraethwyr

Y Corff Llywodraethu

Cadeirydd
Mr Huw Robertson

Pennaeth
Miss Catrin Pritchard

Clerc i’r Llywodraethwyr
Mrs Adrienne Jones

Athro Lywodraethwr
Mr Sion Morris
Mr Geraint Phillips

Staff Lywodraethwr
Miss Rhian Owen

Rhiant Lywodraethwyr
Mrs Rhodd Arnold
Mrs Amy Wedley
Mrs Rachel Mason
Ms Mel Henry
Mr Gary Slegg
Mr Brendan Murray
Mrs Sarah Roberts

Llywodraethwyr Cymunedol
Mrs Sian Barnett
Parch Trefor Jones-Morris
Mrs Kate Owen-Jones
Mr Huw Robertson
Mr Paul Jones

Llywodraethwyr Awdurdod Addysg Leol
Ms Sara Wheeler
Mrs Ceri Edwards

Mr Peter Jones                                                                                                                 

1 sedd wag

Downloads