Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Llywodraethwyr

Y Corff Llywodraethu

Cadeirydd
Parch Trefor Jones-Morris

Pennaeth
Miss Catrin Pritchard

Clerc i’r Llywodraethwyr
Miss Glesni Roberts

Athro Lywodraethwr
Miss Bethan Ellis
Mr Geraint Phillips

Staff Lywodraethwr
1 sedd wag

Rhiant Lywodraethwyr
Mrs Rachel Cupit
Mrs Rhian Wright
Ms Cate Harnden
Mr Matthew Watson
Ms Mel Henry
Mr Gary Slegg

Llywodraethwyr Cymunedol
Mrs Mary Griffiths
Mr Euros Jones
Parch Trefor Jones-Morris
Dr Dyfed Thomas
1 sedd wag

Llywodraethwyr Awdurdod Addysg Leol
Cyng. Alun Jenkins
Mrs Ceri Edwards
Mr Peter Jones
2 sedd wag