Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Gwybodaeth am Arholiadau

Cliciwch y ddolen er mwyn gweld Amserlen Arholiadau TGAU, UG a Lefel A Haf 2022

 

"THE PARENTS' GUIDE TO..." (Cliciwch ar y Linc)

Dyma wefan wych sy’n cynnig adnoddau ardderchog y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i weithio’n effeithiol (ac yn ddiogel) tuag at gymwysterau TGAU/Safon Uwch…yn ystod pandemig byd-eang!

Rydyn ni I GYD angen darllen y cyngor sydd yn eu llyfrynnau…!

Er bod yr adnodd yn cyfeirio at ysgolion Lloegr, ac er bod popeth yn Saesneg, mae’r canllawiau yn hollol berthnasol i ni yma yng Nghymru hefyd.

Downloads