Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Gwybodaeth am Arholiadau

Arholiadau Haf 2020

Ni fydd arholiadau ar gyfer blynyddoedd 10/11/12 na 13 yn ystod haf 2020.

Bydd y graddau y mae disgyblion yn eu derbyn yn radd asesu canolfan a fydd wedyn yn cael ei phrosesu gan CBAC. Gall y radd derfynol gan CBAC fod yn wahanol i'r wybodaeth rydych chi wedi'i gweld ar adroddiadau ysgolion ac ar wefan Go4Schools. Gall y radd derfynol a roddir gan CBAC hefyd fod yn wahanol i'r un a gyflwynwyd gan yr ysgol. Sylwch na chaniateir i'r ysgol rannu gradd asesu'r ganolfan gyda disgybl neu riant.

Ar gyfer y disgyblion hynny sy'n dychwelyd i chweched dosbarth Ysgol Morgan Llwyd, mae gwaith trosglwyddo wedi'i uwchlwytho ar Google Classrooms. Mae’r ‘class codes’ wedi cael eu gyrru allan drwy e-bost gan Mrs Stanford mewn ymateb i'r ffurflenni cais a ddaeth i law. Mae'r e-bost hefyd yn cynnwys colofnau terfynol ar gyfer opsiynau.

Mae gwaith ar gyfer Blwyddyn 12 yn cael ei osod ar Google Classroom. 

Diwrnod canlyniadau

Blwyddyn 12 a 13

Dydd Iau, 13/8/2020.

Blwyddyn 11

Dydd Iau, 20/8/2020.

Bydd yr holl ganlyniadau ar gael o 9am yn adeilad y Chweched dosbarth.