Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Grant Amddifadedd Disgyblion

Swm a ddyrannwyd

£63,250

Amlinelliad o'r bwriadau

  1. Cyflogi Swyddog Cefnogi Disgyblion
  2. Cyflogi Cymhorthydd Lefel 3 – Lles
  3. Cyflogi Cymhorthydd Lefel 3 – Cynnydd
  4. Cyflogi Cymhorthydd Dysgu Lefel 1

Yr Effaith a’r Canlyniadau a Ddisgwylir

  1. Disgyblion bregus (PYD) gyda chymorth ychwanegol tu allan i wersi er mwyn trafod pryderon/gwaith ysgol/mynediad i grwpiau ymyrraeth megis SAP/Unearthing (Cynnal)
  2. Disgyblion gyda mynediadi i gefrnogaeth ychwanegol gyda gwaith ysgol ( Camau)
  3. Cefnogaeth ychwanegol i ddisgyblion PYD yn y gwersi fel bo angen.