Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Trosglwyddo Blwyddyn 6 i 7

NEWYDDION CYFFROUS! Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, ni fydd hi'n bosibl cynnal ein Noson Agored flynyddol eleni. Fodd bynnag, rydyn ni yn y broses o gynllunio "Wythnos Agored" rithiol i blant Blwyddyn 5/6 a'u rhieni! Bydd linc i'r profiad cyffrous hwn ar gael ar wefan yr ysgol o Ddydd Llun, Hydref 12fed ymlaen.

Yn ogystal â hynny, rydyn ni'n trefnu 2 gyfarfod byw ar Microsoft Teams - Dydd Llun, Hydref 19eg, 5-6yh (cyfrwng Cymraeg) | Dydd Mawrth, Hydref 20fed, 5-6yh (yn Saesneg) - ar gyfer rhieni/plant sydd eisiau siarad gyda ni, a gofyn cwestiynau am yr ysgol. Fe wnawn ni anfon linc i'r cyfarfodydd Teams byw atoch trwy ebost, felly sicrhewch eich bod yn cofrestru eich diddordeb isod!

Edrychwn ymlaen at estyn y croeso rhithiol cynhesaf i chi!

Cliciwch ar y linc i gofrestru eich diddordeb: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kwyZVunXCkJJgTq76di-sKxUN0YzVEFDOUM2NlNJTTcxUlVPNzFHUkhTTC4u