Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Trosglwyddo Blwyddyn 6 i 7

CROESO I'R ARDAL TROSGLWYDDO O FLWYDDYN 6 I 7!

At sylw plant a rhieni Blwyddyn 6 sy'n trosglwyddo i Ysgol Morgan Llwyd ym mis Medi, 2022!

Bydd yr holl wybodaeth rydych chi ei hangen er mwyn sicrhau profiad Trosglwyddo esmwyth yn ymddangos ar y dudalen hon o fis Tachwedd, 2021 ymlaen.

Bydd hyn yn cynnwys:

  • Pecyn Gwybodaeth/Croeso (i ddisgyblion a rhieni);
  • Rhestr Wirio : Beth rydych chi angen gwneud (a pha bryd!) cyn dod atom!
  • Calendr Digwyddiadau : Rydym yn trefnu gweithgareddau Trosglwyddo gyda'r ysgolion cynradd gydol Blwyddyn 6;
  • Ffilmiau : Dewch i adnabod Ysgol Morgan Llwyd CYN i chi gychwyn Blwyddyn 7!