Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Trosglwyddo Blwyddyn 6 i 7

CROESO I'R ARDAL TROSGLWYDDO O FLWYDDYN 6 I 7!

At sylw plant a rhieni Blwyddyn 6 sy'n trosglwyddo i Ysgol Morgan Llwyd ym mis Medi, 2023!

Mae'r holl wybodaeth rydych chi ei hangen er mwyn sicrhau profiad Trosglwyddo esmwyth ar gael YMA!

Bydd hyn yn cynnwys:

  • Pecyn Gwybodaeth/Croeso (i ddisgyblion a rhieni);
  • Ffurflen Casglu Gwybodaeth bwysig mae angen i holl Rieni/Ofalwyr Blwyddyn 6 ei llenwi;
  • Calendr Digwyddiadau : Rydym yn trefnu gweithgareddau Trosglwyddo gyda'r ysgolion cynradd gydol Blwyddyn 6 (ar gael cyn hir!);
  • Ffilmiau : Dewch i adnabod Ysgol Morgan Llwyd CYN i chi gychwyn Blwyddyn 7!