Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Go4Schools

Mae Ysgol Morgan Llwyd yn gwneud defnydd o Go4Schools er mwyn asesu cynnydd disgyblion, cyfathrebu ar gynnydd gyda rhieni/warcheidwaid, adrodd i rieni a nodi tasgau gwaith cartref.

Mae gan pob rhiant/warcheidwad a disgybl fynediad at y safle we drwy fanylion mewngofnodi personol; mae'n hanfodol bwysig eich bod yn ein diweddaru gydag unrhyw newidiadau i gyfeiriadau ebost rhieni/warcheidwad gan y gallai hyn effeithio ar eich mynediad i'r safle.

Os ydych yn cael unrhyw drafferth gyda'r safle gadewch i ni wybod yn syth. Nid ydym yn defnyddio'r ap ar gyfer Go4Schools eto. 

Ar gyfer rhieni sydd heb fynediad i'r we mae posib gyrru copi papur drwy'r post. Cysylltwch a'r swyddfa i wneud trefniadau.

Dilynwch y linc yma er mwyn cael mynediad i'r safle we: www.go4schools.com

Downloads