Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Newyddion a Digwyddiadau

Gweminar - Gor-bryder a mathemateg

11/05/21

Mae gweimar wedi ei drefnu ar yr isod 1. Free webinar on maths anxiety 2000+ parents and teachers have already signed up to our free webinar on supporting children with maths anxiety that will take place online tomorrow evening (Wednesday... Darllen mwy...

Addasu TGAU a Lefel A 2022

24/03/21

Cadarnhawyd y bydd cymwysterau TGAU a Lefel A 2022 yn cael eu haddasu o ganlyniad i'r tarfu sydd wedi bod ar addysg eleni. Byddwn yn rhannu manylion am natur yr addasiadau gyda dysgwyr bl 10 a 12 pan fyddant yn ein cyrraedd.  Darllen mwy...

Trefniadau dychwelyd disgyblion i'r ysgol ar y 15fed o Fawrth

03/03/21

Bore ma, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru y canllawiau ar gyfer dychwelyd disgyblion uwchradd i'r ysgol ar y 15fed o Fawrth. Bydd y ffocws ar ddychwelyd disgyblion mewn blynyddoedd arholiad i'r ysgol (11 ac 13) ond bydd cyfle hefyd i ddisgyblion eraill... Darllen mwy...

Sesiynau carlam esgol

22/02/21

Please scroll down for EnglishBydd Esgol Cymru yn darparu sesiynau carlam ar ol ysgol i helpu myfyrwyr bl 11,12, a 13 sydd wedi colli addysg oherwydd y pandemig. Bydd y sesiynau yn rhedeg am bedair wythnos, trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg... Darllen mwy...

Dim dysgu wyneb yn wyneb am 3 wythnos arall

29/01/21

Nid oedd yn syndod clywed Mark Drakeford yn cyhoeddi heddiw y bydd ysgolion yn parhau ar gau tan ddiwedd yr hanner tymor hwn.  Darllen mwy...

Graddau TGAU, UG a Lefel A 2021

20/01/21

Cyhoeddwyd heddiw y bydd graddau TGAU, UG a Lefel A 2021 yn cael eu dyfarnu ar sail Gradd a Bennir gan Ganolfan. Mae hyn yn golygu y bydd graddau'n cael eu pennu gan athrawon pwnc yr ysgol yn seiliedig ar asesiad o waith y dysgwr.  Rhwng rwan a... Darllen mwy...