Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Newyddion a Digwyddiadau

Diolch gan Wear it Pink

10/12/21

Darllen mwy...

Apel Banc Bwyd a Teams 4U

16/11/21

Eleni eto bydd disgyblion sy'n astudio'r cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio dan arweiniad Miss Aimie Williams i gasglu rhoddion tuag at Fanc Bwyd Wrecsam ac elusen Teams 4U. Mae manylion am sut a beth i gyfrannu wedi eu rhannu yn yr adran llythyrau... Darllen mwy...

Diwrnod gwisgo pinc - diolch

16/11/21

Hoffai'r ysgol ddiolch o galon i pawb am eu hymdrech wrth gefnogi elusen Wear it Pink. Llwyddwyd i gasglu dros £900 tuag at elusen Breast Cancer Now. Darllen mwy...

CARLAM CYMRU : Sesiynau TGAU RHAD AC AM DDIM tymor yr hydref!

CARLAM CYMRU : Sesiynau TGAU RHAD AC AM DDIM tymor yr hydref!

12/11/21

Sesiynau/Gwersi TGAU Cymraeg, Cemeg, Bioleg, Ffiseg a Mathemateg...AM DDIM! Cliciwch YMA am fwy o wybdoaeth! Darllen mwy...

Ffug arholiadau

07/10/21

Bwriadwn gynnal ffug arholiadau blwyddyn11,  12 a 13 rhwng yr 8fed a’r 22ain o Dachwedd. Bydd yn gyfle ardderchog i’r disgyblion gael profiad o baratoi tuag at, a sefyll arholiadau dan amodau ffurfiol, rhywbeth nad ydynt wedi cael cyfle... Darllen mwy...

Diweddariad Covid - masgiau

07/10/21

Mae achosion Covid wedi codi’n ddiweddar yn yr ysgol, ac er mwyn gwneud popeth allwn i atal lledaeniad y feirws rydym wedi penderfynu ail gyflwyno’r rheol gwisgo masgiau mewn ardaloedd cyhoeddus. O ddydd Llun ymlaen felly, gofynnwn i ddisgyblion... Darllen mwy...