Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Newyddion a Digwyddiadau

Cefnogaeth ar gyfer ein Disgyblion

03/05/20

Mewn cyfnod sydd yn wahanol iawn i ni, mae ansicrwydd a newid mewn trefn arferol yn gallu achosi pryder a straen. Mae lles eich plant yn holl bwysig i ni felly os hoffech chi neu eich plentyn drafod unrhyw beth sy'n achosi poen meddwl, mae croeso i chi... Darllen mwy...

Trefniadau Tymor yr Haf 2020

01/05/20

Annwyl riant / warchodwr,Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i chi am eich cefnogaeth yn ystod yr wythnosau diwethaf. Rwyf yn gwerthfawrogi pa mor anodd mae'r cyfnod hwn wedi bod i ddisgyblion, rhieni ac athrawon wrth addasu i ffordd newydd o ddysgu. Wrth... Darllen mwy...

Canllawiau Dysgu o Bell - Ysgol Morgan Llwyd

01/05/20

 Dysgu o Bell yn Ysgol Morgan LlwydAnnwyl DdisgyblionDim ond nodyn bach gan eich athrawon yn Ysgol Morgan Llwyd i ddweud ein bod yn meddwl amdanoch ac yn gobeithio eich bod yn cadw’n iawn. Mae’r sefyllfa yn un anodd iawn ac mae hi&rsquo... Darllen mwy...