Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Newyddion a Digwyddiadau

Gweminar - Gor-bryder a mathemateg

11/05/21

Mae gweimar wedi ei drefnu ar yr isod 1. Free webinar on maths anxiety 2000+ parents and teachers have already signed up to our free webinar on supporting children with maths anxiety that will take place online tomorrow evening (Wednesday... Darllen mwy...

Addasu TGAU a Lefel A 2022

24/03/21

Cadarnhawyd y bydd cymwysterau TGAU a Lefel A 2022 yn cael eu haddasu o ganlyniad i'r tarfu sydd wedi bod ar addysg eleni. Byddwn yn rhannu manylion am natur yr addasiadau gyda dysgwyr bl 10 a 12 pan fyddant yn ein cyrraedd.  Darllen mwy...

Sesiynau carlam esgol

22/02/21

Please scroll down for EnglishBydd Esgol Cymru yn darparu sesiynau carlam ar ol ysgol i helpu myfyrwyr bl 11,12, a 13 sydd wedi colli addysg oherwydd y pandemig. Bydd y sesiynau yn rhedeg am bedair wythnos, trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg... Darllen mwy...

Trefniadau dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi 2020 (fel ag y maent ar hyn o bryd)

17/07/20

Annwyl riant / warchodwr Yn y lle cyntaf, hoffwn ddiolch i ddisgyblion, rhieni a staff am eu cefnogaeth a’u cydweithrediad yn ystod yr wythnosau diwethaf. Fe aeth popeth yn esmwyth iawn ac roedd yn braf iawn gweld y disgyblion unwaith eto.&... Darllen mwy...

Sut i 'Gyflwyno' Gwaith ar Google Classroom

18/06/20

Fideo defnyddiol ar sut i 'Gyflwyno' gwaith ar Google Classroom:https://youtu.be/FV8T8oLbwuM Darllen mwy...

Meddalwedd iaith ar gael am ddim i helpu gydag addysgu a gweithio gartref

02/06/20

Mae Cysgliad, pecyn meddalwedd sy'n cynnwys gwirydd iaith a gramadeg Cymraeg, yn awr ar gaeli'w lwytho i lawr am ddim yn sgil partneriaeth rhwng Prifysgol Bangor a Llywodraeth Cymru.O heddiw ymlaen, gall unigolion, ysgolion a sefydliadau sy'n cyflogi... Darllen mwy...