Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Newyddion a Digwyddiadau

Canslo arholiadau TGAU Ionawr 2021

24/11/20

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi heddiw (24/11/20) bod arholiadau allanol TGAU Ionawr 2021 wedi eu canslo. Mae hyn yn effeithio ar ddisgyblion blwyddyn 11 oedd i sefyll arholiad Llenyddiaeth Saesneg a Chymraeg yn Ionawr. Bydd y graddau ar gyfer y... Darllen mwy...

Canllawiau mygydau newydd

24/11/20

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd (23/11/20) ynglyn a'r defnydd o fygydau mewn ysgolion uwchradd. Mae disgyblion a staff yr ysgol eisoes yn gwisgo mygydau ar goridorau a thrafnidiaeth ysgol. Unwaith y byddwn wedi cael cadarnhad o... Darllen mwy...

Canslo arholiadau 2021

10/11/20

Mae Kirsty Williams, gweinidog addysg Cymru wedi cyhoeddi heddiw (10/11/20) na fydd arholiadau TGAU, UG na Lefel A yn cael eu cynnal yn 2021. Dywedodd y byddai graddau’r myfyrwyr yn seiliedig ar asesiadau allanol ac asesiadau dan reolaeth fewnol... Darllen mwy...

2il - 6ed o Dachwedd

21/10/20

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ddydd Llun, hoffem gadarnhau’r hyn sy’n digwydd yn ystod yr wythnos yn dilyn hanner tymor yr Hydref, sef 2il – 6ed o Dachwedd:Bydd disgyblion blynyddoedd 7 ac 8 yn dod i’r ysgol fel arfer.... Darllen mwy...

Problemau staffio 8fed - 15fed o Hydref

08/10/20

Rydym yn profi anawsterau mawr gyda staffio ar hyn o bryd. Gyda chynifer o staff yn absennol, mae’n amhosibl agor yr ysgol yn llawn ar y funud. O ganlyniad, byddwn yn gofyn i rai grwpiau blwyddyn aros adref i weithio o gartref ar y dyddiau canlynol... Darllen mwy...

TGAU 2021 - Y Fagloriaeth Gymreig a mwy!

28/09/20

Bydd holl rieni blwyddyn 11 yn derbyn ebost heddiw yn crynhoi'r newidiadau sydd wedi cael eu gwneud i gyrsiau TGAU CBAC o ganlyniad i'r amser dysgu a gollwyd. Mae'r llythyr hefyd yn egluro y bydd cymhwyster y Fagloriaeth Gymreig eleni yn OPSIYNOL... Darllen mwy...