Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Newyddion a Digwyddiadau

Ffug arholiadau

07/10/21

Bwriadwn gynnal ffug arholiadau blwyddyn11,  12 a 13 rhwng yr 8fed a’r 22ain o Dachwedd. Bydd yn gyfle ardderchog i’r disgyblion gael profiad o baratoi tuag at, a sefyll arholiadau dan amodau ffurfiol, rhywbeth nad ydynt wedi cael cyfle... Darllen mwy...

Diweddariad Covid - masgiau

07/10/21

Mae achosion Covid wedi codi’n ddiweddar yn yr ysgol, ac er mwyn gwneud popeth allwn i atal lledaeniad y feirws rydym wedi penderfynu ail gyflwyno’r rheol gwisgo masgiau mewn ardaloedd cyhoeddus. O ddydd Llun ymlaen felly, gofynnwn i ddisgyblion... Darllen mwy...

Diweddariad Covid - Profion cartref

07/10/21

Hoffwn dynnu eich sylw at y diwygio wnaed ddoe gan y llywodraeth i ganllawiau Covid. Mae’r canllawiau newydd yn berthnasol i ddisgyblion oed Uwchradd. Os oes aelod o aelwyd disgybl yn profi’n bositif am Covid-19, yn ogystal â phrofion... Darllen mwy...

Diwrnod Ieithoedd

Diwrnod Ieithoedd

08/09/21

Ar y 26ain o Fedi byddwn yn dathlu Diwrond Ieithoedd.Yn ystod y tymor yr Haf fe fu aelodau blwyddyn 7, fel rhan o’u gwersi Ffrangeg, yn mwynhau dysgu amryw gyfarchion, a chanu mewn ieithoedd gwahanol. Hyn gyda’r bwriad o baratoi ar gyfer... Darllen mwy...

Diwrnod Canlyniadau

15/07/21

Bydd croeso i fyfyrwyr blwyddyn 12 a 13 ddod i nol eu canlyniadau UG / Uwch rhwng 9 a 10.30am ar  y 10fed o Awst. Bydd Mrs Stanford a'r Uwch Dim Rheoli ar gael i helpu gydag unrhyw ymholiadau.Bydd croeso i fyfyrwyr blwyddyn 11 ddod i nol eu canlyniadau... Darllen mwy...

Gweminar - Gor-bryder a mathemateg

11/05/21

Mae gweimar wedi ei drefnu ar yr isod 1. Free webinar on maths anxiety 2000+ parents and teachers have already signed up to our free webinar on supporting children with maths anxiety that will take place online tomorrow evening (Wednesday... Darllen mwy...