Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Newyddion a Digwyddiadau

Sesiynau carlam esgol

22/02/21

Please scroll down for EnglishBydd Esgol Cymru yn darparu sesiynau carlam ar ol ysgol i helpu myfyrwyr bl 11,12, a 13 sydd wedi colli addysg oherwydd y pandemig. Bydd y sesiynau yn rhedeg am bedair wythnos, trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg... Darllen mwy...

Dim dysgu wyneb yn wyneb am 3 wythnos arall

29/01/21

Nid oedd yn syndod clywed Mark Drakeford yn cyhoeddi heddiw y bydd ysgolion yn parhau ar gau tan ddiwedd yr hanner tymor hwn.  Darllen mwy...

Graddau TGAU, UG a Lefel A 2021

20/01/21

Cyhoeddwyd heddiw y bydd graddau TGAU, UG a Lefel A 2021 yn cael eu dyfarnu ar sail Gradd a Bennir gan Ganolfan. Mae hyn yn golygu y bydd graddau'n cael eu pennu gan athrawon pwnc yr ysgol yn seiliedig ar asesiad o waith y dysgwr.  Rhwng rwan a... Darllen mwy...

Canslo Asesiadau Mewnol

08/01/21

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog heddiw y bydd ysgolion yn aros ar gau tan hanner tymor Chwefror onibai y bydd gostyngiad 'arwyddocaol' yn nifer yr achosion Covid erbyn y 29ain o Ionawr, mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi na fydd asesiadau mewnol... Darllen mwy...

Arholiadau 2021 - Datganiad Kirsty Williams 16eg o Ragfyr

17/12/20

16/12/20 - Cyhoeddwyd rhagor o fanylion ynglyn a threfniadaeth asesu TGAU a Lefel A gan y gweinidog addysg, Kirtsy Williams. Cadarnhawyd y bydd dysgwyr yn derbyn graddau yn seiliedig ar:a) asesiadau nad ydynt yn arholiadau - gwaith cwrs, asesiadau llafar... Darllen mwy...

Canslo arholiadau TGAU Ionawr 2021

24/11/20

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi heddiw (24/11/20) bod arholiadau allanol TGAU Ionawr 2021 wedi eu canslo. Mae hyn yn effeithio ar ddisgyblion blwyddyn 11 oedd i sefyll arholiad Llenyddiaeth Saesneg a Chymraeg yn Ionawr. Bydd y graddau ar gyfer y... Darllen mwy...