Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Newyddion a Digwyddiadau

Fideo ar gyfer ein disgyblion - Dychwelyd i'r Ysgol

24/06/20

Rydym wedi paratoi fideo ar gyfer ein disgyblion gyda gwybodaeth bwysig am ddychwelyd i'r ysgol. Cliciwch ar y cyswllt isod:Fideo ar gyfer ein Disgyblion Darllen mwy...

23/06/20

Darllen mwy...

Diweddariad Pwysig gan Awdurdod Lleol Wrecsam - ail agor ysgolion

19/06/20

Annwyl Riant/GofalwrByddwch yn ymwybodol iawn o gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar Fehefin 3ydd fod ysgolion i ailagor yn rhannol, er mwyn ‘dod i’r ysgol, dal ati i ddysgu a pharatoi’.Roedd y cyhoeddiad gwreiddiol yn nodi y byddai hyn... Darllen mwy...

COVID 19 - DYCHWELYD I’R YSGOL – CANLLAW DISGYBLION A RHIENI

18/06/20

Rydym wedi uwchlwytho ein canllaw cyfredol ar gyfer rhieni a disgyblion ar gyfer dychwelyd i'r ysgol o 29 Mehefin 2020 yn ein hadran Llythyrau. Sicrhewch eich bod wedi darllen y canllaw hwn yn drylwyr cyn dychwelyd i'r ysgol. Darllen mwy...

Sut i 'Gyflwyno' Gwaith ar Google Classroom

18/06/20

Fideo defnyddiol ar sut i 'Gyflwyno' gwaith ar Google Classroom:https://youtu.be/FV8T8oLbwuM Darllen mwy...

Llythyr gan Mr Ian Roberts Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar

04/06/20

Mae copi o lythyr Mr Ian Roberts i'w gael yn yr adran Llythyrau. Darllen mwy...