Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Newyddion a Digwyddiadau

Ffreutur

02/09/20

Mi fydd angen i ddisgyblion archebu cinio ysgol erbyn 9.15 y bore. Mae’n bosib gwneud hyn wrth fynd i adran Ffreutur y wefan Ysgol. Yma Darllen mwy...

Canlyniadau Safon Uwch/UG - Diweddariad yn dilyn cyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg 17eg Awst 2020

18/08/20

Yn dilyn cyhoeddiad Gweinidog Addysg Cymru y bydd graddau Cymru bellach yn cael eu dyfarnu ar sail Graddau wedi'u Hasesu gan Ganolfan, byddwn yn diweddaru Go4Schools gyda chanlyniadau unigolion ar gyfer Safon Uwch/UG yn unig. Bydd y rhain ar gael i chi... Darllen mwy...

Trefniadau dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi 2020 (fel ag y maent ar hyn o bryd)

17/07/20

Annwyl riant / warchodwr Yn y lle cyntaf, hoffwn ddiolch i ddisgyblion, rhieni a staff am eu cefnogaeth a’u cydweithrediad yn ystod yr wythnosau diwethaf. Fe aeth popeth yn esmwyth iawn ac roedd yn braf iawn gweld y disgyblion unwaith eto.&... Darllen mwy...

Diweddariad Pwysig gan Awdurdod Lleol Wrecsam - ail agor ysgolion

19/06/20

Annwyl Riant/GofalwrByddwch yn ymwybodol iawn o gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar Fehefin 3ydd fod ysgolion i ailagor yn rhannol, er mwyn ‘dod i’r ysgol, dal ati i ddysgu a pharatoi’.Roedd y cyhoeddiad gwreiddiol yn nodi y byddai hyn... Darllen mwy...

Sut i 'Gyflwyno' Gwaith ar Google Classroom

18/06/20

Fideo defnyddiol ar sut i 'Gyflwyno' gwaith ar Google Classroom:https://youtu.be/FV8T8oLbwuM Darllen mwy...

Llythyr gan Mr Ian Roberts Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar

04/06/20

Mae copi o lythyr Mr Ian Roberts i'w gael yn yr adran Llythyrau. Darllen mwy...