Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Cyflwyniad

 

Gall Gyrfa Cymru weithio gyda phobl ifanc mewn sawl ffordd, gan gynnwys cyfweliadau gyrfa (wyneb yn wyneb neu drwy alwadau ffôn), sesiynau gr?p (yn bersonol neu drwy gyfrwng gwefannau), drwy e-bost, negeseuon testun, sgwrsio ar-lein neu drwy ein gwefan.


Er mwyn ein helpu i sicrhau ein bod yn gweithio gyda chi yn y ffordd fwyaf priodol, rydym wedi creu'r holiadur hwn, sef 'Cadw mewn cysylltiad'.

 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/YK6CE/

Downloads