Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Cyflwyniad

Gall rhieni / warcheidiaid ddarganfod gwybodaeth bwysig am yr ysgol yn y tudalenau yma. 

Hwb Dysgu ac Addysgu Ysgol Morgan Llwyd : Adnoddau a Chefnogaeth i Rieni

Cliciwch YMA i gael mynediad at yr adnodd!

GWEMINAR I RIENI (Ionawr, 2022):

"How to help your child develop problem solving techniques". Ciciwch YMA am ragor o wybdoaeth!

Poeni am y Gymraeg?!

Cliciwch YMA i gael cyngor a syniadau er mwyn cefnogi eich plentyn gyda'r iaith Gymraeg adref!