Cytundeb

Rhaid i bob aelod o'r Chweched Dosbarth arwyddo cytundeb gyda ni pan fyddant yn dechrau gwaith Lefel Uwch. Mae copi o'r cytundeb ar gael yma. Yn ogystal mae gennym ddisgwyliadau uchel o ran addasrwydd gwisg ein myfyrwyr Chweched Dosbarth.

Downloads