Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

2il - 6ed o Dachwedd

21/10/20

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ddydd Llun, hoffem gadarnhau’r hyn sy’n digwydd yn ystod yr wythnos yn dilyn hanner tymor yr Hydref, sef 2il – 6ed o Dachwedd:

Mae llythyr wedi ei ebostio i bob rhiant yn cynnwys canllawiau ar gyfer dysgu cyfunol.