Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Addasu TGAU a Lefel A 2022

24/03/21

Cadarnhawyd y bydd cymwysterau TGAU a Lefel A 2022 yn cael eu haddasu o ganlyniad i'r tarfu sydd wedi bod ar addysg eleni. Byddwn yn rhannu manylion am natur yr addasiadau gyda dysgwyr bl 10 a 12 pan fyddant yn ein cyrraedd.