Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Canllawiau Dysgu o Bell - Ysgol Morgan Llwyd

01/05/20

 Dysgu o Bell yn Ysgol Morgan Llwyd

Annwyl Ddisgyblion

Dim ond nodyn bach gan eich athrawon yn Ysgol Morgan Llwyd i ddweud ein bod yn meddwl amdanoch ac yn gobeithio eich bod yn cadw’n iawn. Mae’r sefyllfa yn un anodd iawn ac mae hi’n deimlad rhyfedd nad ydym yn cael eich gweld chi’n rheolaidd.

Rydym yn gobeithio bod popeth yn mynd yn iawn gyda’r gwaith ar Google Classroom ond, os ddim, peidiwch a bod ofn cysylltu â ni. Mae hwn yn beth newydd i ni hefyd ac felly rydym ni i gyd yn dysgu! Mae rhai ohonoch wedi bod mewn cysylltiad yn dweud eich bod yn teimlo bod gormod o waith yn cael ei osod ac felly rydym wedi cynllunio amserlen enghreifftiol y gallwch ei defnyddio os ydych eisiau. Dyma ychydig o bwyntiau i chi ystyried:

Plis peidiwch a phoeni am yr holl dasgau nac am yr holl ddyddiadau i gwblhau bob un erbyn. Y peth pwysig yw eich bod chi’n gwneud eich gorau ac yn trefnu amserlen gwaith sydd yn gweddu i chi. Os ydych chi angen mwy o amser i orffen gwaith yna mae hynny’n iawn gennym ni. Y peth pwysicaf yw eich bod chi’n cymryd gofal ohonoch chi’ch hunain yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Cadwch yn ddiogel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annwyl rhieni a gofalwyr

Ynghanol sefyllfa mor unigryw rydym yn ymwybodol fod nifer ohonoch yn pryderu am addysg eich plant. Mae rhai rhieni yn cysylltu i ddweud nad oes digon o waith yn cael ei osod a rhai eraill yn cysylltu i ddweud fod gormod o waith yn cael ei osod. Cofiwch fod addysg statudol wedi dod i ben dros dro yng Nghymru ar Mawrth 20 felly nid oes rheolau cadarn ynglyn â beth a faint yn union ddylie plant fod yn ei wneud.

Gobeithio bod eich plant yn deall sut i ddefnyddio Google Classroom bellach ond os ddim, peidiwch a bod ofn cysylltu â ni. Mae hwn yn newydd i ni hefyd ac felly rydym ni i gyd yn dysgu! Bwried y ddogfen yma yw cynnig awgrym o amserlen ar gyfer y rhai hynny sydd yn ei chael yn anodd ymdopi gyda’r ffordd newydd yma o ddysgu. Dyma ychydig o bwyntiau i chi ystyried:

Yn olaf cofiwch ein bod yma i’ch cefnogi. Mae staff y swyddfa yn yr ysgol pob diwrnod rydym ar agor. Os ydych angen cyngor/cymorth ar frys gallwch naill ai ebostio’ch Pennaeth Blwyddyn (cyfeiriadau ebost isod) neu ffonio 07956351448.

Blwyddyn 7 - hughesj569@hwbcymru.net neu catheralld2@hwbcymru.net

Blwyddyn 8 - shielm@hwbcymru.net

Blwyddyn 9 - morriss204@hwbcymru.net

Blwyddyn 10 - derbyshiret2@hwbcymru.net

Blwyddyn 11 - phillipsg91@hwbcymru.net (hefyd unrhyw broblemau yn defnyddio Google Classrooms)

Blwyddyn 12 - stanfordh@hwbcymru.net

 

Diolch i chi a cadwch yn ddiogel.

 

 

Lles a Chorfforol

Pynciau Ysgol

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Ceisiwch gadw at y camau yma yn ddyddiol :

 • Cadwch at amser codi a chysgu arferol – ceisiwch gadw at amseroedd ysgol
 • Bwytwch yn iach
 • Gwnewch y siwr eich bod yn cael amser oddi ar gyfrifiadur,ffôn symudol/gemau cyfrifadurol/X-Box ayb
 • Ewch allan o’r t? i gael awyr iach

 

Dewiswch ddau o’r rhain:

 

https://www.youtube.com/channel/UCAxW1XT0iEJo0TYlRfn6rYQ

 

Cwblhewch y tasgau a osodwyd gan eich athro ar Google Classrooms.

 

Blwyddyn 7 a 8

Dewiswch ddau o’r rhain yn ddyddiol:

 • Saesneg
 • Cymraeg
 • Mathemateg a Rhifedd
 • Gwyddoniaeth

Dewisiwch un o’r rhain yn ddyddiol:

 • Addysg Grefyddol
 • Hanes
 • Daearyddiaeth
 • Celf
 • Dylunio a Thechnoleg
 • Addysg Gorfforol
 • Ffrangeg
 • Cerddoriaeth
 • Drama

 

Blwyddyn 9 a 10

Dewisiwch ddau o’r rhain yn ddyddiol:

 • Saesneg
 • Cymraeg
 • Mathemateg a Rhifedd
 • Gwyddoniaeth

Dewisiwch un o’r rhain yn ddyddiol:

 • Opsiwn A
 • Opsiwn B
 • Opsiwn C

 

 

Dewiswch ddau o’r rhain:

 

Gall gynnwys:

 • Amser gwaith t? – Helpwch i wagio’r peiriant golchi llestri, mynd â’r biniau allan, paratoi cinio a swper.
 • Pobwch gacen neu fisgedi
 • Cadwch gysylltiad ag aelodau’r teulu neu ffrindiau ar y ffôn, sgwrs Skype, Facetime ac ati – siaradwch fwy am yr hyn rydych wedi bod yn ei wneud
 • Chwaraewch ar eich Playstation ar ben eich hun neu gyda ffrind.
 • Darllenwch lyfr neu gylchgrawn o’ch dewis yn annibynnol neu darllenwch lyfr i aelod o’r teulu. Trafodwch eich darllen gydag aelod o’r teulu / ffrind.
 • Chwaraewch gêm fwrdd gydag aelodau eich teulu
 • Gwyliwch ffilm a thrafodwch gydag aelod o’r teulu neu ffrind er mwyn adolygu’r ffilm yn feirniadol.

 

 

 

 

 

Enghraifft o amserlen bythefnosol Blwyddyn 7 a 8

Dydd Llun Wythnos 1

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Cymraeg

Mathemateg

Hanes

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Mawrth Wythnos 1

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Saesneg

Gwyddoniaeth

Celf

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Mercher Wythnos 1

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Cymraeg

Mathemateg

Ffrangeg

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Iau Wythnos 1

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Saesneg

Gwyddoniaeth

Dylunio a Thechnoleg

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Gwener Wythnos 1

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Cymraeg

Mathemateg

Addysg Grefyddol

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Llun Wythnos 2

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Saesneg

Gwyddoniaeth

Daearyddiaeth

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Mawrth Wythnos 2

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Cymraeg

Mathemateg

Cerdd

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Mercher Wythnos 2

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Saesneg

Gwyddoniaeth

Drama

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Iau Wythnos 2

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Cymraeg

Mathemateg

Addysg Gorfforol

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Gwener Wythnos 2

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Saesneg

Gwyddoniaeth

Gorffen unrhyw waith

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

 

 

 

Enghraifft o amserlen bythefnosol Blwyddyn 9 a 10

Dydd Llun Wythnos 1

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Cymraeg

Mathemateg

Opsiwn A

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Mawrth Wythnos 1

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Saesneg

Gwyddoniaeth

Opsiwn B

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Mercher Wythnos 1

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Cymraeg

Mathemateg

Opsiwn C

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Iau Wythnos 1

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Saesneg

Gwyddoniaeth

Opsiwn A

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Gwener Wythnos 1

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Cymraeg

Mathemateg

Opsiwn B

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Llun Wythnos 2

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Saesneg

Gwyddoniaeth

Opsiwn C

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Mawrth Wythnos 2

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Cymraeg

Mathemateg

Opsiwn A

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Mercher Wythnos 2

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Saesneg

Gwyddoniaeth

Opsiwn B

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Iau Wythnos 2

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Cymraeg

Mathemateg

Opsiwn C

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd

Dydd Gwener Wythnos 2

Lles a Chorfforol

Dewiswch ddau weithgaredd

Saesneg

Gwyddoniaeth

Gorffen unrhyw waith

Amser cymdeithasu ac ymlacio

Dewiswch ddau weithgaredd