Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Canlyniadau Safon Uwch/UG - Diweddariad yn dilyn cyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg 17eg Awst 2020

18/08/20

Yn dilyn cyhoeddiad Gweinidog Addysg Cymru y bydd graddau Cymru bellach yn cael eu dyfarnu ar sail Graddau wedi'u Hasesu gan Ganolfan, byddwn yn diweddaru Go4Schools gyda chanlyniadau unigolion ar gyfer Safon Uwch/UG yn unig. Bydd y rhain ar gael i chi o 8:00 o'r gloch ar fore 19eg o Awst 2020. Byddwn hefyd yn e-bostio canlyniadau wedi'u diweddaru i gyfeiriadau e-bost hwb pawb cyn gynted a bydd CBAC wedi gyrru'r wybodaeth yma atom.

Yn y cyfamser os ydych angen unrhyw gefnogaeth bellach gallwch gysylltu gyda'r ysgol drwy e-bostio bocspost@ysgolmorganllwyd.wrexham.sch.uk.