Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Canslo arholiadau TGAU Ionawr 2021

24/11/20

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi heddiw (24/11/20) bod arholiadau allanol TGAU Ionawr 2021 wedi eu canslo. Mae hyn yn effeithio ar ddisgyblion blwyddyn 11 oedd i sefyll arholiad Llenyddiaeth Saesneg a Chymraeg yn Ionawr. Bydd y graddau ar gyfer y pynciau hyn nawr yn cael eu seilio ar asesiadau a wneir yn y dosbarth.