Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

COVID 19 - DYCHWELYD I’R YSGOL – CANLLAW DISGYBLION A RHIENI

18/06/20

Rydym wedi uwchlwytho ein canllaw cyfredol ar gyfer rhieni a disgyblion ar gyfer dychwelyd i'r ysgol o 29 Mehefin 2020 yn ein hadran Llythyrau. Sicrhewch eich bod wedi darllen y canllaw hwn yn drylwyr cyn dychwelyd i'r ysgol.