Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Diweddariad Covid - masgiau

07/10/21

Mae achosion Covid wedi codi’n ddiweddar yn yr ysgol, ac er mwyn gwneud popeth allwn i atal lledaeniad y feirws rydym wedi penderfynu ail gyflwyno’r rheol gwisgo masgiau mewn ardaloedd cyhoeddus. O ddydd Llun ymlaen felly, gofynnwn i ddisgyblion wisgo masg:

Bydd gwisgo masg yn y dosbarth a thu allan yn parhau’n ddewisol. Os yw disgybl wedi ei eithrio rhag gwisgo masg, gofynnwn iddynt wisgo’r laniard i amlygu hynny. Cyfrifoldeb y disgybl fydd cofio masg i’r ysgol (ac yn ddelfrydol, un sbâr). Ni fyddwn mwyach yn rhoi masgiau i ddisgyblion sy’n eu hanghofio gan fod hyn wedi profi’n gostus iawn cyn yr haf. Os ydych yn cael trafferth darparu masg i’ch plentyn, cysylltwch a’r ysgol. Os a phan fydd lefelau Covid yn gostwng, byddwn yn peidio’r rheol hon.