Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Diwrnod gwisgo pinc - diolch

16/11/21

Hoffai'r ysgol ddiolch o galon i pawb am eu hymdrech wrth gefnogi elusen Wear it Pink. Llwyddwyd i gasglu dros £900 tuag at elusen Breast Cancer Now.