Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Ffug arholiadau

07/10/21

Bwriadwn gynnal ffug arholiadau blwyddyn11,  12 a 13 rhwng yr 8fed a’r 22ain o Dachwedd. Bydd yn gyfle ardderchog i’r disgyblion gael profiad o baratoi tuag at, a sefyll arholiadau dan amodau ffurfiol, rhywbeth nad ydynt wedi cael cyfle i’w brofi hyd yma.

Mae’r amserlen eisoes wedi ei rhannu efo’r disgyblion i ganiatáu digon o amser i baratoi. Rydym hefyd wedi trefnu sesiynau gyda’r cwmni ‘Positively Mad’ i finiogi sgiliau adolygu’r disgyblion. O gynnal y ffug arholiadau’n eithaf buan yn y flwyddyn, gobeithiwn sicrhau digon o amser i fynd i’r afael gydag unrhyw ddiffygion yn sgiliau arholiadau’r disgyblion cyn y byddant yn sefyll arholiadau allanol sydd i’w cynnal yn haf 2022.

Cadarnhaodd Cymwysterau Cymru mewn datganiad ddoe y bydd arholiadau allanol yn mynd rhagddynt yn 2022, ond mae cynllun wrth gefn yn ei le rhag ofn y bydd arholiadau’n cael eu canslo, mae’r cynllun hwn yn seiliedig ar system debyg i llynedd.

Mae copi o'r amserlen wedi ei hanfon i rieni drwy ebost.