Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Gwyl y Banc, 19eg o Fedi

12/09/22

Fel y gwyddoch, ar ddydd Iau, 8 Medi cyhoeddodd Palas Buckingham farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines.

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU yn ddiweddarach y bydd dydd Llun 19 Medi, dyddiad Angladd Gwladol Ei Mawrhydi y Frenhines Elisabeth II, yn ?yl banc ledled y Deyrnas Unedig ac na fyddai gofyn i ysgolion aros ar agor ar y diwrnod hwn.

Bydd ein hysgol ar gau ddydd Llun 19eg Medi i nodi marwolaeth Ei Mawrhydi a choffau Ei theyrnasiad. Byddwn yn agor fel arfer o ddydd Mawrth 20fed Medi.