Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Neges bwysig!

13/12/23
Hoffwn eich hysbysu y bydd Ysgol Morgan Llwyd AR GAU ddydd Gwener, yr 22ain o Ragfyr. Mae gwaith atgyweirio brys angen ei wneud ar bibell nwy yn yr adeilad ac oherwydd rheolau iechyd a diogelwch, ni all disgyblion fod ar y safle tra bod y gwaith hwn yn cael ei wneud.  Bydd gwaith yn cael ei ddarparu i ddisgyblion ar Google Classroom. Ymddiheurwn yn fawr am unrhyw anghyfleuster y bydd hyn yn ei achosi.