Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

TGAU 2021 - Y Fagloriaeth Gymreig a mwy!

28/09/20

Bydd holl rieni blwyddyn 11 yn derbyn ebost heddiw yn crynhoi'r newidiadau sydd wedi cael eu gwneud i gyrsiau TGAU CBAC o ganlyniad i'r amser dysgu a gollwyd. Mae'r llythyr hefyd yn egluro y bydd cymhwyster y Fagloriaeth Gymreig eleni yn OPSIYNOL i flwyddyn 11. Os nad ydych wedi derbyn llythyr, gwiriwch eich ffolder 'spam' a chysylltu efo'r ysgol gyda'ch manylion ebost cywir.