Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Newyddion a Digwyddiadau

Diweddariad Pwysig gan Awdurdod Lleol Wrecsam - ail agor ysgolion

19/06/20

Annwyl Riant/GofalwrByddwch yn ymwybodol iawn o gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar Fehefin 3ydd fod ysgolion i ailagor yn rhannol, er mwyn ‘dod i’r ysgol, dal ati i ddysgu a pharatoi’.Roedd y cyhoeddiad gwreiddiol yn nodi y byddai hyn... Darllen mwy...

Sut i 'Gyflwyno' Gwaith ar Google Classroom

18/06/20

Fideo defnyddiol ar sut i 'Gyflwyno' gwaith ar Google Classroom:https://youtu.be/FV8T8oLbwuM Darllen mwy...

Llythyr gan Mr Ian Roberts Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar

04/06/20

Mae copi o lythyr Mr Ian Roberts i'w gael yn yr adran Llythyrau. Darllen mwy...

Cyhoeddiad - Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg 3 Mehefin 2020

03/06/20

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen y cyhoeddiad diweddaraf gan Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg:https://llyw.cymru/dod-ir-ysgol-dal-ati-i-ddysgu-paratoi-ar-gyfer-yr-haf-mis-medi?_ga=2.87477851.218621082.1590996875-570951298.1584367466Ein cam cyntaf... Darllen mwy...

Meddalwedd iaith ar gael am ddim i helpu gydag addysgu a gweithio gartref

02/06/20

Mae Cysgliad, pecyn meddalwedd sy'n cynnwys gwirydd iaith a gramadeg Cymraeg, yn awr ar gaeli'w lwytho i lawr am ddim yn sgil partneriaeth rhwng Prifysgol Bangor a Llywodraeth Cymru.O heddiw ymlaen, gall unigolion, ysgolion a sefydliadau sy'n cyflogi... Darllen mwy...

Cefnogaeth ar gyfer ein Disgyblion

03/05/20

Mewn cyfnod sydd yn wahanol iawn i ni, mae ansicrwydd a newid mewn trefn arferol yn gallu achosi pryder a straen. Mae lles eich plant yn holl bwysig i ni felly os hoffech chi neu eich plentyn drafod unrhyw beth sy'n achosi poen meddwl, mae croeso i chi... Darllen mwy...