Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Newyddion a Digwyddiadau

Llythyr gan Mr Ian Roberts Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar

04/06/20

Mae copi o lythyr Mr Ian Roberts i'w gael yn yr adran Llythyrau. Darllen mwy...

Cyhoeddiad - Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg 3 Mehefin 2020

03/06/20

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen y cyhoeddiad diweddaraf gan Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg:https://llyw.cymru/dod-ir-ysgol-dal-ati-i-ddysgu-paratoi-ar-gyfer-yr-haf-mis-medi?_ga=2.87477851.218621082.1590996875-570951298.1584367466Ein cam cyntaf... Darllen mwy...

Meddalwedd iaith ar gael am ddim i helpu gydag addysgu a gweithio gartref

02/06/20

Mae Cysgliad, pecyn meddalwedd sy'n cynnwys gwirydd iaith a gramadeg Cymraeg, yn awr ar gaeli'w lwytho i lawr am ddim yn sgil partneriaeth rhwng Prifysgol Bangor a Llywodraeth Cymru.O heddiw ymlaen, gall unigolion, ysgolion a sefydliadau sy'n cyflogi... Darllen mwy...

Cefnogaeth ar gyfer ein Disgyblion

03/05/20

Mewn cyfnod sydd yn wahanol iawn i ni, mae ansicrwydd a newid mewn trefn arferol yn gallu achosi pryder a straen. Mae lles eich plant yn holl bwysig i ni felly os hoffech chi neu eich plentyn drafod unrhyw beth sy'n achosi poen meddwl, mae croeso i chi... Darllen mwy...

Trefniadau Tymor yr Haf 2020

01/05/20

Annwyl riant / warchodwr,Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i chi am eich cefnogaeth yn ystod yr wythnosau diwethaf. Rwyf yn gwerthfawrogi pa mor anodd mae'r cyfnod hwn wedi bod i ddisgyblion, rhieni ac athrawon wrth addasu i ffordd newydd o ddysgu. Wrth... Darllen mwy...

Canllawiau Dysgu o Bell - Ysgol Morgan Llwyd

01/05/20

 Dysgu o Bell yn Ysgol Morgan LlwydAnnwyl DdisgyblionDim ond nodyn bach gan eich athrawon yn Ysgol Morgan Llwyd i ddweud ein bod yn meddwl amdanoch ac yn gobeithio eich bod yn cadw’n iawn. Mae’r sefyllfa yn un anodd iawn ac mae hi&rsquo... Darllen mwy...